• Swollwacht

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Deze week werd bekend gemaakt dat Zwolle de eerste gemeente in Nederland is die zich aansluit bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel!

In een brede coalitie werken boerenorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en natuur- en milieuorganisaties samen om het verlies aan biodiversiteit te stoppen en om te buigen naar herstel. Wethouder William Dogger: “Zwolle is een groene stad en kent een rijke biodiversiteit. Zwolle is een van de koplopers als het gaat om biodiversiteit. Wij willen ons blijven profileren als koploper en ons voorbereiden op wat nodig is om ook in tijden van klimaatverandering de biodiversiteit voor onze stad te behouden”. Lees hier meer over wat deelname aan het Deltaplan inhoudt:

www.samenvoorbiodiversiteit.nl


Contact,

E-mail: info@swollwacht.nl

Postadres partijsecretariaat

Swollwacht:
Gantel 26, 8032 BR Zwolle

     @Swollwacht1

     swollwacht

  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon

Als u lid of donateur wilt worden

van Swollwacht, kunt u contact opnemen met ons partijsecretariaat.

Het lidmaatschap of het donateurschap van Swollwacht is € 15,00 per kalenderjaar.

Lidmaatschap,

Copyright © 2021 Swollwacht