top of page
  • Swollwacht

Debat Regiovisie Huiselijk geweld IJsselland 2021-2022

Uitgesproken door Guido Pasman


Voorzitter ten eerste complimenten voor de regiovisie over ‘huiselijk geweld’. Veel koppen bij elkaar zorgen voor gemeente overschrijdende actielijnen tegen huiselijk geweld. Een vervolg op de bestaande aanpak.


Huiselijk geweld is een gruwel waar wij als maatschappij en dus overheid zoveel mogelijk aan moeten doen. Het vergt een hoop aandacht.

Het zien van deze gruwel achter de deuren is en blijft moeilijk.


Bewustwording

Daarin is bewustwording zeer belangrijk. Dit wordt onderschreven in de visie en de participatieraden bieden hier wat ons betreft een treffende toevoeging.

Wij willen onderschrijven dat voorlichting voor scholen en daarmee ook kinderen zeer belangrijk is.


Scholen krijgen nou eenmaal heel veel mee en moeten daarin weten wanneer melden zeer verstandig is. Hetzelfde geldt voor de kinderen zelf. Dat wat thuis gewoon lijkt hoeft dat niet te zijn. Dus in combinatie met wat leraren zien, lijkt het ons heel goed dat dit bespreekbaar wordt voor kinderen.


De bewustwording is zoals aangegeven, op meer terreinen te vergroten.

Grijp dit aan.


Zorg

Wat ons betreft zitten er risico’s in het zorg bieden. Onder andere de zorg op psychische behandelingen wil regelmatig onder druk staan en daarmee ontstaan wachtlijsten. Dit bevorderd de duurzame aanpak niet.

Hoe gaan we dan om met de situatie.


  • Blijft een gezin dan langer uit elkaar omdat de betreffende zorg op zich laat wachten?

  • krijgt een kind langdurig last van de nasleep op huiselijk geweld omdat hij of zij niet aan de beurt komt?


Swollwacht snapt dat de gemeente geen volledige invloed heeft op zorg, wel vragen wij de wethouder in te gaan op dit punt.

  • Wat voor lijn grijpt de gemeente aan, als zorg niet binnen bereik is?


Monitoren

Een aandachtspunt blijft het monitoren en bijsturen wat ons betreft. Het blijft moeilijk om dit soort onderwerpen te monitoren maar toch is het noodzakelijk. Meten is weten. Op korte en lange termijn.

Wat Swollwacht betreft is het erg belangrijk dat duidelijk is of het vastgestelde beleid werkt en dat wij dat als raad effectief kunnen inzien.

Gelukkig ziet het College dit onderdeel ook als belangrijk en wij verwachten hier dan ook concrete gegevens over terug.


Ouderen

Dan het onderwerp ouderen. Het is goed dat mede in de beantwoording van het College op de participatieraad, benadrukt wordt dat het onderwerp ‘ouderen mishandeling’ nadrukkelijk aandacht heeft en houdt.


Dieren en geweld tegen mannen

Voorzitter ik sluit af met twee aandachtspunten. Het dierenwelzijn onder huiselijk geweld en het taboe wat vaak heerst op geweld naar mannen.

Wij hebben in 2015 bij de Dierenwelzijn nota via een aangenomen motie al eens aandacht gevraagd voor huiselijk geweld en dieren.


En willen dat hier ook nog eens benadrukken. Geweld in huis gaat vaak samen met mishandeling van huisdieren. Heb hier ook aandacht voor in de aanpak. Zorg voor korte lijnen met dierenorganisaties.


Het punt over geweld tegen mannen vinden wij minstens zo belangrijk. Deze groep is aanzienlijk en er heerst nog altijd een taboe op. Het wordt weinig aangegeven en in onze maatschappij wordt dit onderwerp vaak weggelachen.

Wat ons betreft iets wat bespreekbaar moet worden en iets wat aandacht verdient.


Bewustwording, aandacht en sturen. Voorzitter dank.

Comments


bottom of page