top of page
  • Swollwacht

Betoog jeugdzorg - 17 mei 2021


Uitgesproken door Evelina Bijleveld


Voorzitter, We weten dat jeugdzorg complex is. In Zwolle hebben we afgesproken dat we niemand door het ijs laten zakken en zeker de kwetsbaren onder ons verdienen de juiste ondersteuning. Financiën mogen hierin niet leidend zijn. Tegelijkertijd moeten we de financiën wel in de gaten houden. We moeten weten waar we ons geld aan uitgeven. Door steeds te bekijken hoe het efficiënter kan, zonder de menselijk maat uit het oog te verliezen. En toch ging het ergens tijdens het monitoren van die uitgaven mis. En dit baart Swollwacht ernstige zorg.


1. Voorzitter, de Jeugdzorg is sinds 2015 overgeheveld naar de gemeente. Dat het sociaal domein weerbarstig is, is niks nieuws. Maar voorzitter, hoezo hebben we nog steeds niet inzichtelijk wanneer er een budget overschrijding aankomt? Hoe kan het zijn dat we er weer door verrast worden? In de half jaar rapportage stonden alle seinen nog op groen, geen vuiltje aan de lucht… Kan de wethouder hier eens op reageren? Waarom heeft de wethouder deze overschrijding niet zien aankomen?


En dan de Concept Regionale Visie Jeugdhulp IJsselland. Daarin lezen we de motivatie om goede dingen te willen gaan doen in Zwolle en de regio met als startpunt; Hoe willen we dat de jeugdhulp er over vijf tot tien jaar uitziet. Een document met mooie ambities, want zo lezen we; We gaan sturen op aanbieders met een bovenmatige winstuitkering. Hier hebben PVDA en Swollwacht in het verleden al aandacht voor gevraagd en wij zijn zeer content dit terug te lezen in de concept visie. Ook goed om te lezen is de intentie om hulp zoveel mogelijk plaats te laten vinden in de eigen omgeving van het kind. Fijn voor het kind en fijn voor de ouders.


Voorzitter, toch willen we dit College ook een aantal punten meegeven voor verdere uitwerking van dit document.


2. Zo leest Swollwacht niks over nazorg; En dan bedoel ik niet alleen na je 18de nog hulp mogen ontvangen, dan bedoel ik ook na afronding van een traject. Vaak heeft de jongere na een traject een diagnose en handvaten gekregen, soms in combinatie met medicijnen, om de klachten beheersbaar te houden. Maar wat als er een terugval plaats vind. Beland de jongere dan weer op een wachtlijst?


Een wachtlijst die weer aan het oplopen is, zoals we afgelopen maandag van Mevr. Ter Beek van Accare te horen kregen. Onacceptabel wat Swollwacht betreft. Daarom wil Swollwacht de wethouder verzoeken om nazorg bespreekbaar te maken, met heldere afspraken te komen en dit vast te leggen in het document dat voor ons ligt. Graag een reactie van de wethouder.


3. Voorzitter, verder lezen we over een integrale aanpak; We kijken niet alleen vanuit de jeugdhulp maar met een brede blik vanuit het gehele sociaal domein (armoede, gezondheid, leefstijl etc.) En we verwachten dat de betrokken partijen goed samenwerken. De hulp activeert, vergroot de veerkracht en versterkt het gezin en hun netwerk. We kijken niet alleen naar het probleem, maar ook naar de oorzaak.


Voorzitter, hoe ziet dit eruit in de praktijk? Gesprekken met ons achterban leert ons dat dit niet goed uit de verf komt. We kunnen dus wel verwachten dat betrokken partijen goed samenwerken, maar hoe wordt dit aan de praktijk getoetst? Worden ouders echt betrokken bij een traject van de jongere? Wordt er echt gekeken naar de oorzaak i.p.v. alleen het probleem te tackelen? Graag een reactie van de wethouder.


Voorzitter, tot slot. Ik zou nog wel uren willen doorpraten over hoe wij jeugdzorg in Zwolle georganiseerd hebben, helaas krijg ik 6 minuten. Zoals u hoort heeft Swollwacht zorg. Zorg over in control zijn van de uitgaven maar ook zorg m.b.t. de oplopende wachtlijsten, over nazorg en over de integrale aanpak hoe dit werkt in de praktijk.?


En daarom is het goed dat we dit vorige week en vanavond met elkaar bespreken. Ik ben er namelijk van overtuigd dat we allemaal goede zorg willen leveren aan onze inwoners. En dat er vanuit die verbondenheid een breed gedragen visiedocument tot stand gaat komen.


Voorzitter, dank u wel.

Comments


bottom of page