top of page
  • Swollwacht

Begroting 2016

Op vrijdag 13 november, is de Begroting voor het jaar 2016 in de Gemeenteraad behandeld. Omdat de Swollwachtfractie, net zoals de fracties van SP en GroenLinks, grote moeite heeft met de keuzes voor bezuinigingen die hierin worden gemaakt, hebben we, samen met SP en GroenLinks een tegenbegroting ingediend op onderdelen. Een tegenbegroting, die leidt tot meer evenwicht, en keuzes een sociale glans geeft. Helaas is deze tegenbegroting niet aangenomen. Wel… zorgde het indienen van deze tegenbegroting voor een verdieping van het uitgebreide debat hierover, zoals dat vrijdag plaatsvond. Via deze link kunt u de vergadering terugluisteren en kijken:

Bekijk hier de tegenbegroting:

tegenbegroting
.pdf
Download PDF • 236KB

Nu de tegenbegroting niet is aangenomen, zag Swollwacht geen andere mogelijkheid dan tegen de begroting 2016 van het College te stemmen!

Maar toch zijn er ook successen te melden. De beide moties die Swollwacht indiende in het kader van dierenwelzijn, werden aangenomen en daar zijn we blij mee. Zo krijgt dierenmishandeling in relatie tot huiselijk geweld een plek in de Nota Dierenwelzijn en gaat het College onderzoeken of het mogelijk en voordelig is de Stichting Zwols Dierenasiel te laten participeren op het gebied van training/opleiding en/of aankoop van producten/diensten. De laatste motie werd zelfs unaniem aangenomen!


Lees hier de moties:

2015-11-13-M-16-Stichting-Zwolse-Dierena
Download • 42KB
2015-11-13-M-15-Dierenwelizjn-en-huiseli
Download • 50KBComments


bottom of page