top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Algemene Beschouwingen Swollwacht 9 november 2018

Bijdrage Swollwacht Begroting 2019 Uitgesproken op vrijdag 9 november 2018 door Silvia Bruggenkamp

“De keuzes van vandaag bepalen het Zwolle van morgen”

Voorzitter, leden van het College, collega raadsleden, dames en heren. Vandaag behandelen wij de eerste begroting van een nieuwe coalitie. Allereerst voorzitter, wil ik de ambtelijke organisatie hartelijk bedanken voor de inspanningen die zijn geleverd om deze begroting voor elkaar te krijgen. Chapeau.

Voorzitter, de verkiezingsuitslag van maart dit jaar, is zichtbaar in de huidige samenstelling van Raad en College. Er is gewisseld van rollen: van oppositie naar coalitie, van coalitie naar oppositie. Deze begroting is een eerste uitwerking van het coalitieakkoord waaronder Swollwacht op 25 mei haar handtekening heeft gezet. “Een handtekening voor de stad” om met de woorden van onze oud-fractievoorzitter te spreken. Een coalitieakkoord dat onze stad verder wil brengen. Wil investeren in de toekomst. Het goede in stand wil houden en daar waar mogelijk verbeteren. Goede zorg, omzien naar mens, dier en milieu. Omzien naar elkaar. Deze wens voorzitter, verbindt ons met elkaar als coalitie, en ook met elkaar als Gemeenteraad. En vooral verbindt dit ons met de inwoners van onze mooie stad, waarvoor we het uiteindelijk doen. Die ons hun vertrouwen hebben gegeven om voor hen het beste te bereiken.

Iedere coalitie maakt keuzes die gebaseerd zijn op een gezamenlijke wens het beste voor onze stad te bereiken. Keuzes die vandaag, het Zwolle van morgen bepalen. Voorzitter, deze begroting legt een aantal keuzes voor. Keuzes die gemaakt kunnen worden omdat het goed gaat met Zwolle in economisch opzicht. Dat is een riant uitgangspunt en betekent dat we echt verder kunnen met onze stad en kunnen investeren in de toekomst.

Door te investeren wordt onze stad sterker, duurzamer en meer inclusief. Investeren draagt eraan bij dat iedereen mee kan doen. Dat er gewoond, gewerkt en geleefd kan worden in een sterke stad. Een sterke stad kan voor de kwetsbaren in haar samenleving te zorgen. Een sterke stad is aantrekkelijk.

Sociaal domein Toen in maart van dit jaar de grote tekorten in het sociaal domein in beeld kwamen was dat een grote schok. Niet alleen voor de Zwolse politiek. Ook voor onze inwoners en dan met name voor de inwoners die een beroep moeten doen op ondersteuning. Die erop moeten kunnen vertrouwen dat ondersteuning voor hen volwaardig en beschikbaar is en geborgd blijft. Nu, en in de toekomst. De continuïteit van volwaardige zorg leek op losse schroeven te staan net als de betaalbaarheid daarvan. Hoe verder? Het in regie, het in control komen en blijven, zal bewerkstelligen dat iedere inwoner van Zwolle die zorg nodig heeft, die zorg ook krijgt. Dat de juiste zorg, op de juiste plek terecht komt. Daarvoor zijn de maatregelen die nu getroffen worden nodig. Lees hier de volledige bijdrage:


Algemene-Beschouwingen-Swollwacht-9-nove
Download • 213KB


Comentarios


bottom of page