top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

‘Werk wachtlijsten beschermd wonen weg’

Swollwacht vraagt wethouder Dorrit de Jong om een toezegging op het wegwerken van de wachtlijsten voor mensen die beschermd moeten wonen. Die oproep deed Swollwacht-raadslid Evelina Bijleveld tijdens de bespreking van het convenant Regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2023. Hierin staat de samenwerking beschreven tussen verschillende gemeenten in de regio IJssel-Vecht. De afspraken zijn op verschillende onderdelen vernieuwd.


‘Voorkom uithuisplaatsing en slechte begeleiding’

Evelina: “Swollwacht heeft al vaker aandacht gevraagd voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Wij hopen dat het convenant gaat bijdragen aan betere opvangmogelijkheden van mensen met bijvoorbeeld psychische problemen en dat we niet meer hoeven te lezen in de krant: ‘Overlastgever verspeelt tweede kans en vreest voor verlies woning in Zwolle’. Want iemand via de rechter uit huis laten zetten, is voor niemand wenselijk. Er is dan al zoveel leed geleden. We hopen dat er in het convenant wordt opgenomen dat mensen die beschermd moeten wonen niet terechtkomen op lange wachtlijsten en daarom maar in een sociale huurwoning geplaatst worden met begeleiding die vaak tekortschiet. Want hier help je niemand mee. Kan de wethouder toezeggen dat er gewerkt wordt aan het wegwerken van wachtlijsten en dat mensen een plek krijgen die passend is in dit nieuwe convenant?”


Bezig met aanbod voor mensen op ggz-wachtlijst

Volgens wethouder Dorrit de Jong zijn er in Zwolle veel initiatieven die de verbinding maken tussen de ggz en het sociaal domein. “Denk aan de herstelteams die samenwerken, aan stichting Focus, waar ook veel gebeurt met ervaringsdeskundigen en het betrekken van de buurt. Denk aan zelfregiecentrum Nexus in Holtenbroek, waar mensen met ggz-problematiek zelf aan de slag gaan en voor elkaar zaken organiseren. We zijn bezig met een initiatief met Zilveren Kruis, Dimence en anderen, dat heet Wachtkracht. Daarbij worden mensen die op de wachtlijst staan voor een ggz-behandeling al eerder begeleid vanuit het sociaal wijkteam.”

Stijging jongeren in maatschappelijke opvang

Volgens de wethouder neemt het aantal jongeren in de maatschappelijke opvang toe. “Dat is een zorgwekkende beweging. Gelukkig kunnen we nog steeds zeggen: in Zwolle hoeft niemand op straat te slapen. Jongeren kunnen terecht in het logeerhuis en Take Off. Als die vol zitten zijn ze aangewezen op De Herberg.” Volgens de wethouder is dat niet de eerste plek waar zij graag heengaan, maar ‘ze kunnen er wel altijd een bed krijgen’. Sinds de verbouwing van De Herberg zijn er nu eenpersoonskamers die op slot kunnen. “Dat scheelt in de beleving van veiligheid en geborgenheid.”


Maatwerkplekken voor jongeren

Voor dakloze jongeren wil de wethouder ‘snel naar maatwerkplekken gaan waar jongeren kunnen wonen’. “We zijn hard bezig allerlei alternatieven te ontwikkelen, denk aan de wooncoach, Housing First, het Goeie Buur-project, dus er gebeurt gelukkig heel veel. Is het genoeg? We werken er hard aan dat het genoeg is. Maar op dit moment is het niet genoeg, want we hebben nog steeds een wachtlijst voor die projecten, helaas. Het is de ambitie van dit college om daar volop mee door te gaan.”

Meer informatie

Commenti


bottom of page