top of page
  • Swollwacht

week 37 en 38

Op vrijdag 4 september vond de jaarlijkse ontmoetingsdag van de Gemeenteraad plaats. Deze werd vooraf gegaan door een conferentie waarin mogelijke nieuwe rollen voor de Gemeenteraad centraal stonden. Burgerlid Marcel Mulder was als lid van de werkgroep betrokken bij de voorbereidingen van deze conferentie. In de middag werd een bezoek gebracht aan CityPost, Duurzaam Dieze en de Schellerdriehoek.  Een leuke en interessante middag. Vooral de contacten met inwoners van Zwolle die graag aan de Raad laten zien waar ze mee bezig zijn en waarom ze  dat zijn, spreekt onze fractie bijzonder aan!

Het Raadsplein van 7 september was volop gevuld met een besluitvormende ronde, een debatronde en een informatieronde. William Dogger debatteerde over de verdeling van woonruimte en de veiligheidsregio Ijsselland. Cemal Yildirim stelde tijdens de informatieronde verschillende vragen over de uitbreiding van het schoolmaatschappelijk werk.

Silvia Bruggenkamp tenslotte, debatteerde in de TAK-zaal over de visie op dienstverlening van de gemeente Zwolle. Daarbij stond voor Swollwacht centraal dat er voor inwoners geen keuze is over naar welke overheid ze toegaan. Als een winkel slechte service biedt ga je de volgende keer naar een andere winkel, maar van een overheid ben je afhankelijk! Dat geeft een gemeente een grote verantwoordelijkheid!

Tijdens het Raadsplein van 14 september stonden grondbeleid nieuwe stijl, het tarief voor puin- bouw en sloopafval, en de sociale wijkteams op de agenda.

Alle vergaderingen van het Raadsplein die in de Raadszaal plaatsvinden, worden via het internet uitgezonden. De vergaderingen van 7 en 14 september, en de inbreng van Swollwacht, kunt u  via onderstaande links naluisteren en –kijken.

Besluitvorming 7 september

Debatronde 7 september

Debatronde 14 september

Tenslotte kunnen we u melden dat William Dogger op 13 september schriftelijke vragen heeft gesteld aan het College over de verkeersveiligheid in de Obrechtstraat in Holtenbroek.

Bewoners van deze straat zijn bezorgd over het veel te hard rijdend verkeer! En wij zijn dat ook! We hopen dat de gemeente eens goede en gerichte actie gaat ondernemen. En eens gaat luisteren naar de zorgen van de omwonenden van deze onveilige straten. Aan ons zal het niet liggen.

Hier vindt u de vragen!


artikel-45-vragen-verkeersveiligheid-Obr
Download • 114KB

Wij hopen dat u ons weet te vinden wanneer u vragen, van welke aard ook heeft, wij zijn er voor u. En benadert u vooral ook onze Ombudsman, Wim Bredewoud. Zijn gegevens vindt u onder “fractie”


Comments


bottom of page