top of page
  • Swollwacht

Week 18 en 19

We hebben een paar drukke weken achter de rug! Onze fractie vergadert altijd op donderdagavond. En regelmatig doen we dat op locatie. Afgelopen donderdag waren we te gast in theater The Young Ones. Een wel heel inspirerende omgeving om te vergaderen! The Young Ones maakt theater met kinderen en jongeren en zij doet dit vanuit grote verhalen met thema’s die door de jaren heen actueel blijven, of weer actueel geworden zijn.

Uit het gesprek dat wij hadden met Ilona Kevelham werd weer eens duidelijk hoe gedreven en gepassioneerd dit theater aan de weg timmert. Theater The Young Ones heeft een missie. En een visie. Dit theater is echt belangrijk voor Zwolle en we vonden het geweldig op deze manier kennis te maken!

Op maandag 20 april heeft onze fractie zich opgesplitst. William Dogger en Cemal Yildirim waren aanwezig in het Wijkcentrum Holtenbroek waar in een informatieronde de actuele situatie in deze wijk werd besproken. Dit uiteraard in aanwezigheid van bewoners en maatschappelijke organisaties en instellingen. Bewoners geven aan dat er op sommige plaatsen nog steeds sprake is van overlast en zij vinden dat blijvende aandacht, zeker ook op het sociale vlak nodig is. En dat vinden wij ook! We blijven alert.

Marcel Mulder en Silvia Bruggenkamp namen deel aan een debatronde over gentechnologie en scenario’s voor nachtwinkels in Zwolle. Marcel Mulder ging in zijn betoog over nachtwinkels o.a. in op het standpunt van Swollwacht dat het voor ondernemers altijd mogelijk moet zijn een nachtwinkel te kunnen beginnen. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar het scenario waarin nachtwinkels open mogen zijn van 22.00 – 06.00 uur. Dit sluit aan bij de landelijke Winkelsluitingstijdenwet en is in balans met de winkels die overdag open zijn.

Silvia Bruggenkamp pleitte in haar bijdrage over gentechnologie voor een gentechvrij Zwolle! Zij gaf in haar betoog aan dat de risico’s van gentechnologie groot zijn en de gevolgen onvoorspelbaar en onomkeerbaar. Ook vroeg zij aan de wethouder wat hij precies verstaat onder een goed gebruik van gentechnologie en een verkeerd gebruik van gentechnologie. Vragen waarop geen eenduidig antwoord te geven is. Wij willen graag meeschrijven aan een motie of voorstel waarin de mening van de raad over gentechnologie in een besluit kan worden omgezet.

De komende twee weken zijn er geen Raadsvergaderingen, we hebben vakantie! Intussen werken we wel door aan allerlei zaken. Zo gaan we meeschrijven aan een initiatiefvoorstel over verruimingstijden van de horeca in Zwolle en zijn we de laatste puntjes op de i aan zetten voor onze nieuwe website.


Comments


bottom of page