top of page
  • Swollwacht

Week 16 en 17

Op maandag 13 april hebben wij in de Besluitvormende ronde o.a. ingestemd met de Strategische Wateragenda. Zoals u ook in ons vorige weekbericht kon lezen hebben wij daar kritische vragen over gesteld, maar we vinden het een enorm belangrijk onderwerp. Goed dat de gemeente Zwolle hier zo serieus mee aan het werk gaat! In de Besluitvormende ronde is ook besloten de evaluatie van het evenementenbeleid te agenderen in een debatronde.


Na de besluitvormende ronde werd er een Debatronde gehouden over de beslisnota Economie Zwolle in perspectief’ en budget economische clusters Regio Zwolle, en een informatieronde over het verscherpte toezicht op zowel onderwijsinstelling Landstede als zorginstelling Driezorg.

Oud gedeputeerde Theo Rietkerk, tegenwoordig directeur-bestuurder van Landstede gaf een heldere presentatie over de toekomst van Landstede. Eind 2016 verwacht Landstede de financiën weer op orde te hebben. En de Onderwijsinspectie is tevreden over de verschillende verbeteringen die op dit moment al zijn ingevoerd. Landstede is op de goede weg!

Ina Huesken, interim directeur-bestuurder bij Driezorg beantwoordde een groot aantal vragen van de Raad over de verscherpte toezichtstelling. Zij sprak daarbij wel haar twijfels uit over of de zorgverbeteringen die nodig zijn allemaal kunnen worden doorgevoerd voor de deadline van 5 juli die de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft gesteld. Driezorg heeft als instelling geleerd van de verscherpte toezichtstelling zo gaf Ina Huesken aan. Het kapitaal van Driezorg is gelegen in de mensen, in de werknemers en er wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in een scholingsplan, o.a. voor wat betreft dementerende ouderen. Uiterst belangrijk vinden wij het, dat onze ouderen in goede handen zijn. En Driezorg vindt dat ook, dat is duidelijk.

Comments


bottom of page