top of page
 • Foto van schrijverSwollwacht

Vitaal en Waardig Ouder Worden – 3 februari 2020

 • Voorzitter, ouderen die een einde aan hun leven willen maken omdat ze dat voltooid achten, voelen zich eigenlijk vooral eenzaam en overbodig, en zijn bang om afhankelijk te worden. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gedaan door de Universiteit voor Humanistiek en het Juliuscentrum van het UMC in opdracht van het ministerie van WVS. Ik las dat afgelopen vrijdag;

 • En zaterdag las ik een schokkend artikel over een man van 93 jaar die zelfmoord heeft gepleegd omdat hij niet de zorg kreeg die hij nodig had;

 • Intens verdrietige berichten die ons raken. Zo bedoelen we onze samenleving toch niet! Zo moet het toch niet zijn!

 • Meer dan ooit is het enorm belangrijk aandacht te hebben voor onze ouderen. Niet voor niets hebben we dat in ons coalitieakkoord benoemd:

 • “Zwolle wil een stad zijn waar het voor senioren prettig is om te wonen, te verblijven en vitaal en waardig ouder te worden. En waar voor senioren de ruimte en mogelijkheid is actief te blijven deelnemen aan de maatschappij”.

 • Deze afspraak heeft geresulteerd in de agenda waar we vanavond over praten;

 • En voordat ik inhoudelijk op deze agenda in ga wil ik allereerst de ambtenaren, de organisaties die waardevolle inbreng hebben geleverd en niet op de laatste plaats de wethouder bedanken, en een groot compliment maken voor waar we nu staan;

 • De agenda straalt uit dat ouderen, senioren moet ik zeggen, ertoe doen. Het wordt verankerd in het beleid van de gemeente Zwolle, het zit tussen de oren!

 • Senioren zijn niet afgeschreven, ze horen niet achter de geraniums maar ze maken onlosmakelijk en onvoorwaardelijk deel uit van onze Zwolse samenleving. Dat is waar deze agenda over gaat en dat is waar we ons voor inzetten!

 • Voorzitter, de agenda beweegt mee met de actualiteit en met actuele vragen. De agenda is niet in beton gegoten maar het is een dynamisch document en dat staat ons zeer aan;

 • Met name de aanpak van eenzaamheid onder ouderen heeft onze bijzondere belangstelling;

 • Uit onderzoek blijkt dat ruim de helft van alle 55-plussers zich eenzaam voelt;

 • 1 op de 11 ouderen geeft zelf aan zich ernstig eenzaam te voelen. Dat zijn in Nederland meer dan 500.000 mensen. Zij missen onder andere vaak goede vrienden om zich heen, ervaren een leegte, missen gezelligheid en iemand om zich verbonden mee te voelen.

 • (Eenzaamheid neemt toe met de leeftijd. Vanaf 65 jaar voelt bijna 44% zich eenzaam, bij 75 jaar stijgt dit naar 53%, bij 85-plussers naar bijna 63%.

 • Ongeveer 50% van de ouderen voelt zich sociaal eenzaam. Emotionele eenzaamheid, waarbij een oudere een sterk gemis ervaart van een intieme relatie of emotionele, hechte band, stijgt sneller naarmate men ouder wordt. Dit stijgt van 26% op 65-jarige leeftijd naar 53% bij 85-plussers.

 • Ook zeer ernstige eenzaamheid neemt toe met de leeftijd. Van de 65- tot 75-jarigen voelt ruim 8% zich (zeer) ernstig eenzaam. Voor 75- tot 85-jarigen geldt dit voor 10%. Van de 85-plussers voelt ruim 14% zich (zeer) ernstig eenzaam);

 • Eenzaamheid is verschrikkelijk en kan zelfs tot de wens om te sterven leiden;

 • Eenzaamheid en kwetsbaarheid ontstaan meestal niet van de ene op de andere dag. Het zijn sluipende processen. En het kan iedereen – rijk of arm, grote stad of dorp, kinderen of alleenstaand – overkomen;

 • We zijn blij met de aandacht voor dit vreselijke probleem in de agenda want eenzaamheid moet met grote kracht worden tegengegaan. En daar kunnen wij allemaal een rol in spelen. Laten we omzien naar elkaar;

 • Voorzitter, we zijn eigenlijk bijzonder content met ieder speerpunt in de agenda. Cultuursensitiviteit, Regenboogsenioren, gezondheid, wonen, toegankelijkheid, meedoen!

 • Op enkele speerpunten wil ik nog wat de focus leggen;

 • Er zijn concrete acties geformuleerd die direct van invloed zijn op de kwaliteit van de woonomgeving van ouderen;

 • Onder andere is een extern onderzoeksbureau gevraagd te onderzoeken wat in de openbare ruimte gedaan kan worden voor mensen met dementie. De aanbevelingen uit dit onderzoek worden meegenomen voor de inrichting van de openbare ruimte en dat goed en nodig!

 • In Nederland leven naar schatting 270.000 mensen met dementie. Iemand met beginnende dementie kan zichzelf over het algemeen nog prima redden, maar hulp vanuit de omgeving is natuurlijk welkom!

 • Die hulp vanuit de omgeving kan ook van u en van mij komen. Ik maak graag van de gelegenheid gebruik te wijzen op de website samendementievriendelijk.nl;

 • Voorzitter, aandacht voor oudere werkzoekenden! Er mag niet op leeftijd worden gediscrimineerd (er mag helemaal niet worden gediscrimineerd trouwens) en toch gebeurt het;

 • Er is sprake van een hardnekkig vooroordeel over oudere werkzoekenden en daar moeten we vanaf!

 • Heel mooi dat dit onderdeel is van deze agenda;

 • Ik hoop morgen 56 te worden en dan ben ik een echte 55-plusser;

 • En zonder gekheid, ik voel zeer mee met mensen die geacht worden tot hun 67e te werken en die vanaf hun 50e jaar te oud worden bevonden. Dat kan niet waar zijn, maar dat is het wel!

 • Daar moeten we geen genoegen mee nemen! En de agenda helpt ons daarbij;

 • Hoe zit het eigenlijk voorzitter, bij onze eigen gemeente Zwolle? De gemeente is een grote werkgever. Vast staat dat het College actief aandacht gaat vragen voor de speerpunten uit de seniorenagenda in de organisatie en ik ben benieuwd of dit daarin, echt specifiek voor de gemeentelijke organisatie, kan worden meegenomen;

 • Voorzitter ik ga afronden;

 • We zijn blij en trots op de agenda Vitaal en Waardig ouder worden;

 • Ouderen verdienen ons respect en wij hebben de verantwoordelijkheid om samen met henzelf voor hun welzijn op te komen;

 • Deze agenda is een prachtig instrument om daaraan te werken en wij bedanken het College daar oprecht voor!

 • En we wensen het College alle succes met de verdere uitwerking. Wij hebben er het volste vertrouwen in!

Voorzitter, dank u wel.Comments


bottom of page