top of page
  • Swollwacht

Vergaande overlast door psychisch kwetsbaren

De afgelopen maanden zijn bij onze fractie zeer verontrustende signalen binnengekomen over overlast die psychisch kwetsbare mensen veroorzaken in hun directe woonomgeving. Deze signalen betreffen ernstige overlast alsmede ernstige gevoelens van onveiligheid bij buurtbewoners.


Wij willen niet dat onze inwoners zo leven! Daarom heeft onze fractievoorzitter Silvia Bruggenkamp vragen gesteld aan het college van Burgemeester en wethouders.

Wij zien dat het streven van de landelijke overheid, mensen een gelijkwaardige zorg te bieden buiten de muren van een instelling niet behaald wordt. We hebben bij dat streven ook grote bedenkingen.


Als fractie van Swollwacht ervaren wij dat mensen die veel begeleiding nodig hebben, in de ruimste zin van het woord, als het ware ‘gedumpt’ worden in een omgeving van sociale huurwoningen. Er is onvoldoende begeleiding en daardoor ontstaan problemen.

De omwonenden zijn daarmee letterlijk onveilig. Zo worden bijvoorbeeld ramen bij de buren veelvuldig ingeslagen. Huisraad wordt op straat gesmeten. Mensen worden geïntimideerd. De buren zien er tegenop om naar huis te gaan. Kinderen bang voor hun eigen woonplek.

De woningbouwverenigingen lijken dit niet op te kunnen lossen. Vandaar onze vragen aan het College:


• Is het College bekend met de vergaande problematiek m.b.t het huisvesten van psychisch kwetsbaren; • Vindt het College het acceptabel dat onze inwoners hier zwaar onder lijden; • Welke mogelijkheden heeft het College hierop in te grijpen en op welk moment is dat aan de orde. Welke instrumenten heeft het College? Wanneer zet zij deze instrumenten in; • Welke mogelijkheden hebben de Woningbouwverenigingen om in te grijpen op het moment dat zich ernstige overlast voordoet; • Nemen de Woningbouwverenigingen signalen voldoende serieus; • Kennen de Woningbouwverenigingen een definitie van ernstige overlast. Is die definitie vergelijkbaar met dat van de gemeente; • Welke protocollen zijn voorhanden? Welke aanknopingspunten zijn er; • Is onze gemeente bekend met het aantal klachten van overlast dat gerelateerd is aan mensen met een psychische kwetsbaarheid; • Kan op een rijtje worden gezet hoe de gemeente omgaat met deze ernstige aantasting van de leefbaarheid in onze stadSchriftelijke vragen fractie Swollwacht - overlast door psychisch kwetsbaren
.pdf
Download PDF • 128KB

bottom of page