top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Tweede beweegmakelaar aangenomen na motie Swollwacht

Er komt een extra beweegmakelaar die Zwollenaren ondersteunt om meer te bewegen. De gehele gemeenteraad stemde voor een motie van Swollwacht en de ChristenUnie hierover. Voorafgaand aan de stemming over de motie gaf wethouder Michiel van Willigen (Sport) in een zogeheten ‘préadvies’ al aan akkoord te gaan met de komst van een extra beweegmakelaar. Er is eenmalig extra geld vrijgekomen waaruit een extra fulltime beweegmakelaar (1 fte) in 2023 kan worden betaald.

Wachtlijsten nemen af door extra beweegmakelaar

Swollwacht constateert dat de extra beweegmakelaar is nodig, gezien de wachtlijsten die er op dit moment zijn voor het zogeheten programma-GLI. GLI staat voor ‘gecombineerde leefstijlinterventie’, een maatregel die de overheid inzet om mensen met overgewicht te helpen meer te bewegen en gezond te eten. Mensen die in aanmerking komen krijgen dit vergoed door hun zorgverzekeraar. In de motie is te lezen dat steeds meer Zwollenaren leiden aan overgewicht. Zo is 46% van de volwassenen in de gemeente te zwaar. ‘Het doel van de beweegmakelaar is om mensen met plezier te laten sporten en bewegen’, aldus de motie.

Later volgt beslissing over 2024

De functie van beweegmakelaar wordt door Sportservice Zwolle uitgevoerd. Op dit moment oefenen twee beweegmakelaars samen deze functie uit. In 2023 wordt het team dus uitgebreid met een of meerdere extra beweegmakelaars (samen 1 fulltimefunctie). De gemeenteraad moet later beslissen of ze structureel geld ter beschikking wil stellen voor een beweegmakelaar vanaf 2024.


Meer informatie

Motie: Sport, Beweeg en Beleef. De raad van Zwolle in vergadering bijeen op 19 december 2022, Overwegende dat:

• Het beroep beweegmakelaar behoort tot de beroepsgroep ‘managers gespecialiseerde

dienstverlening’;

• Doel van een beweegmakelaar mensen met plezier laten sporten en bewegen;

• Steeds meer Zwollenaren leiden aan overgewicht;

• In Zwolle 46% van de volwassenen te zwaar is en 55% niet aan de beweegrichtlijn voldoet;

• De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) een wachtlijst kent in Zwolle;

• Dit mede komt omdat Zwolle slechts 1 beweegmakelaar in dienst heeft. Van mening dat:

• Het programma gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) nodig is in Zwolle;

• 1 makelaar erg mager is om heel Zwolle te bedienen;

• Dit college heeft uitgesproken dat het een ambitie heeft om iedereen gezond en vitaal te houden door middel van sport en bewegen. Roept op dat:

• Het college samen met de verzekeraar Zwollebreed onderzoekt of het uitbreiden van het aantal uren van een beweegmakelaar bijdraagt om o.a. de wachtlijsten voor het GLI-programma weg te werken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Swollwacht, Evelina Bijleveld ChristenUnie

Jolien Elshof

Comentarios


bottom of page