top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Swollwacht vraagt naar maatregelen over grote winsten bij jeugdzorgaanbieders

Wordt bij de nieuwe contracten van jeugdzorgaanbieders rekening gehouden met het gegeven dat grote winsten terug moeten vloeien naar de zorg? Dat vraagt Swollwacht aan wethouder Michiel van Willigen. Swollwacht vraagt of er afspraken zijn gemaakt bij het nieuwe inkoopmodel en de nieuwe tarieven voor jeugdhulp per 2023. Swollwacht-raadslid Evelina Bijleveld stelde de vragen tijdens de bespreking van de informatienota over de nieuwe tarieven voor jeugdhulp per 2023. Voor de komende 8 jaar geldt regionaal een nieuw inkoopmodel voor jeugdhulp. De hulp wordt ook duurder. Wel is er strenger geselecteerd op kwaliteit en gaat het aantal jeugdhulpaanbieders van 200 naar 130. Evelina is positief over de nieuwe plannen: “We verminderen de administratieve lasten. En We selecteren de nieuwe jeugdhulpaanbieders scherper dan voorheen op kwaliteit.”


Zijn er afspraken over winsten?

Wel vraagt Swollwacht zich af of er ook geselecteerd is op jeugdhulpaanbieders die veel winst maken (nu of in het verleden) en dit aan zichzelf uitkeren in plaats van terug te laten vloeien naar de zorg. Evelina: “Patiënten, cliënten en jeugdigen en hun ouders in Nederland moeten erop kunnen vertrouwen dat de zorg en jeugdhulp kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar is.” Ze vraagt aan wethouder Van Willigen of bij het contracteren van jeugdzorgaanbieders rekening is gehouden met het gegeven dat (grote) winsten terug moeten vloeien naar de zorg. “Is dit besproken, zijn hier afspraken over gemaakt en is dit opgenomen in de voorwaarden? Indien hier niet voor gekozen is, kan de wethouder inhoudelijk onderbouwen waarom er voor een dergelijke maatregel niet is gekozen?”

Wethouder: geen afspraken, maar gelet op kwaliteit en betrouwbaarheid

De wethouder vertelt in de raadsvergadering dat het kan dat ‘er een bepaald percentage winst’ naar de organisaties gaat. Maar, zegt hij: ‘Dat komt niet door ons. Wij betalen voor wat we afnemen. Misschien maakt een organisatie op andere plekken meer winst’. Evelina vraagt zich af of aanbieders de tarieven niet bewust te hoog aanbieden, want eerder bleek al dat er organisaties waren die flinke winsten maakten en aan zichzelf uitbetaalden. “Theoretisch is dat mogelijk”, aldus de wethouder. “Maar het lijkt me sterk. Zeker niet op grote schaal.” Evelina vraagt of het als voorwaarde in de contracten is meegenomen. Volgens de wethouder is dat niet het geval. “We hebben gezocht naar kwaliteit en we hebben gekeken naar bestuurlijk consistentie clubs, dus die betrouwbaar zijn.”


Meer informatie

Comments


bottom of page