top of page
  • Swollwacht

Swollwacht is blij met de inzet voor rijkdom natuur

Binnenkort ontvangt de gemeente Zwolle een plaquette met de eretitel ‘Beste Thuis voor Insecten’. Zwolle is door Natuurmonumenten verkozen tot insectenhoofdstad van Nederland. De prijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt.

De gemeente Zwolle krijgt van Natuurmonumenten een extra pluim voor het beleid waarin behoud van insecten centraal staat. Het is de bedoeling dat deze eretitel eens in de vier jaar, in de aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen wordt uitgereikt aan een gemeente die zich daarin positief onderscheidt. Zwolle is dus de eerste gemeente die met deze welverdiende eer gaat strijken.


Door toenemende verstedelijking wordt ruimte in de stad steeds schaarser. De nog aanwezige biodiversiteit komt daarmee meer onder druk te staan. Stedelijke ontwikkelingen gaan hard, maar flora en fauna krijgen niet de aandacht die ze verdienen. Net als de negatieve gevolgen hiervan, voor ons als mens en onze leefomgeving. Een stad zonder bloeiende parken, tuinen en lanen en bermen is minder aantrekkelijk. Gemeenten kunnen daar een zeer belangrijke rol in vervullen door het onderhoud van het openbare groen.


In Zwolle zijn we dus op de goede weg met de titel “Beste thuis voor insecten”. Swollwacht Wethouder William Dogger is in het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de ingezette koers voor het terugbrengen van meer biodiversiteit in Zwolle:

"Wij willen ons op verschillende fronten inzetten om de biodiversiteit verder te verbeteren. Vanuit ons beleid werken we momenteel aan de volgende punten:

• In nieuw aan te leggen wijken wordt genoeg ruimte voor groen gereserveerd.

• We zijn bezig met het opstellen van een gedragscode bestendig beheer, waardoor we de manier van ecologisch beheer kunnen vastleggen.

• We zetten in op het verder verfijnen van het ecologische bermbeheer”

Aldus William Dogger.

Lijsttrekker Silvia Bruggenkamp wil de komende jaren nóg meer inzetten op biodiversiteit.

Zij gaat voor het terugveroveren van de titel “Groenste gemeente”.

In het Verkiezingsprogramma van Swollwacht voor de komende vier jaar, wordt daar volop op ingezet! Er ligt nu een prachtige basis! De rijkdommen van de natuur verdienen een prominente plek!Comentarios


bottom of page