top of page
  • Swollwacht

Stemverklaring: RES 1.0, 06-07-2021

Uitgesproken door Ron Klappe


Dank Voorzitter,

De focus moet volgens Swollwacht niet liggen op de opwekverhouding 60% windenergie en 40% zon energie. Het is niet zo zeer de vraag van wel of niet, maar juist de kwestie waar en hoe in welke gebiedsprofielen windturbines gepland worden. In ieder geval volgens Swollwacht niet in de directe omgeving van de bebouwde ruimte.


Als zoeklocaties voor de bouw van windturbines concreet worden, dan neemt het maatschappelijk protest toe en dus het draagvlak af. De juiste vestigingsplaatsen, milieu-omgevingsfactoren en draagvlak bij omwonenden zijn voor Swollwacht de bindende voorwaarden en niet de procentuele verdeling.


Voorzitter, Swollwacht kan instemmen met de RES West Overijssel 1.0, waarbij wij een voorbehoud maken voor wat betreft het streven naar de opwekverhouding 60%-40% wind/zon. Met dit onderdeel zijn wij het oneens en we stemmen daarom tegen dit onderdeel en wensen daar aantekening van.

Comments


bottom of page