top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Schrappen van parkeerplaatsen in Assendorp

We hebben vernomen dat er plannen zijn om parkeerplaatsen op de hoek van de Sallandstraat en Molenweg te schrappen, in samenwerking met 50 tinten groen Assendorp. Dit betekent dat er slechts 3 parkeerplaatsen overblijven, van de oorspronkelijk 10 parkeerplaatsen. Een ernstige beperking voor buurtbewoners! Dit gaat ten koste van het woongenot en parkeergelegenheid van buurtbewoners, die hier notabene niet over geïnformeerd worden. 


Aan Het College stellen wij dan ook onderstaande vragen:

  • Is Het College op de hoogte van dit plan? Zo ja, welk traject wordt gevolgd om deze verandering door te voeren?

  •  Op welke manier ondersteunt de gemeente Zwolle dit plan?

  • Welke criteria hanteert Het College bij het schrappen van parkeerplaatsen?

  • Wordt er actief gemonitord hoe buurtbewoners betrokken worden bij dit soort initiatieven?

  • Is Het College het met ons eens dat in een wijk met hoge parkeerdruk geen parkeerplaatsen moeten verdwijnen?

  • Is de Sallandweide met speelweide, plein en speeltuin niet voldoende als groene ontmoetingsplek?


Het is opmerkelijk dat dit plan überhaupt ter sprake komt in een gebied met een hoge parkeerdruk én dat buurtbewoners hier niet bij worden betrokken. Wij willen antwoorden!

Comments


bottom of page