top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Rolstoelvriendelijke picknicktafels binnenkort een feit dankzij Swollwacht

Bij het vervangen en plaatsen van straatmeubilair wordt voortaan rolstoelvriendelijk meubilair geplaatst zoals speciale picknicktafels. Ook wordt bij de aanleg van nieuwe bestrating rekening gehouden met rolstoelgebruikers. De complete gemeenteraad stemde gisteravond voor een motie hierover, een initiatief van Swollwacht.

In de motie roepen Swollwacht en de andere partijen het college van burgemeester en wethouders op om rolstoelvriendelijk straatmeubilair aan te schaffen bij het vervangen van het huidige straatmeubilair, en het plaatsen van meubilair bij nieuwe aanbouw, zoals in de nieuwe wijken De Tippe en Breezicht. De partijen vragen om daarbij belangenbehartiger Toegankelijk Zwolle te betrekken en na bijvoorbeeld 5 of 10 picknicktafels samen de effecten te monitoren en evalueren.

De norm voor een inclusieve stad

Volgens Swollwacht-raadslid Evelina Bijleveld zou een combinatie van straatmeubilair en rolstoelvriendelijk meubilair de norm moeten zijn voor een inclusieve stad. "We willen in Zwolle een inclusieve stad zijn, en dan is het wel heel bijzonder dat wij geen straatmeubilair hebben waar je ook met de rolstoel aan kunt schuiven als je gezellig wilt picknicken, bijvoorbeeld met je kinderen of kleinkinderen."


Verstevigen ondergrond voor rolstoelgebruikers

'Iedere inwoner van Zwolle moet kunnen en mogen meedoen', valt in de motie te lezen. 'Op dit moment zijn er in Zwolle weinig tot geen mogelijkheden tussen rolstoelgebruikers en niet-rolstoelgebruikers om elkaar op dezelfde ooghoogte te ontmoeten.' Aan de Thorbeckegracht is eerder een rolstoelvriendelijke plek gekomen, vertelt wethouder Dorrit de Jong (Diversiteit en inclusie, en Toegankelijkheid). Ze noemt de motie 'sympathiek' en 'begrijpelijk'. Ze zegt toe ook over praktische punten na te denken, zoals het verstevigen van de ondergrond voor de picknicktafel. Want niet alleen de tafel zelf, maar ook de weg ernaartoe moet rolstoelvriendelijk zijn.

De motie werd in de gemeenteraadsvergadering ingediend bij de behandeling van het Beleidsplan diversiteit en inclusie (2022-2026): omarm het verschil. Dit plan is door de gehele raad aangenomen.


Meer informatie

Motie Rolstoelvriendelijk meubilair

De raad van Zwolle in vergadering bijeen op 19 december 2022,

Overwegende dat:

• Iedere inwoner van Zwolle mee moet kunnen en mogen doen;

• Het VN-verdrag Handicap per 14 juli 2016 in werking is getreden, waardoor de rechten worden gewaarborgd van mensen met een beperking;

• Om tot een inclusievere samenleving te komen het van belang is dat we zoveel mogelijk een gelijke toegang hebben tot de samenleving.

Van mening dat:

• Er in Zwolle weinig tot geen mogelijkheden zijn tussen rolstoelgebruikers en niet-rolstoelgebruikers om elkaar op dezelfde ooghoogte te ontmoeten;

• Dit gerealiseerd kan worden door o.a. rolstoelvriendelijke picknicktafels aan te schaffen en te plaatsen;

• Het prijsverschil tussen ‘gewone’ picknicktafels en rolstoelvriendelijke picknicktafels minimaal is;

• Geschikte openbare voorzieningen voor rolstoelgebruikers bevorderen dat zij ten volle kunnen meedoen aan het maatschappelijke leven.

Roept op dat:

• Het college overgaat tot de aanschaf van rolstoelvriendelijk meubilair, zoals bijvoorbeeld rolstoelvriendelijke picknicktafels bij de geplande vervanging van het huidige straatmeubilair;

• Het college rolstoelvriendelijk meubilair aan de voorkant meeneemt bij het ontwerpen van nieuwe openbare ruimte in Zwolle;

• Het college Toegankelijk Zwolle hierbij betrekt, en na bijvoorbeeld 5 of 10 picknicktafels, samen met hen de effecten monitort en evalueert.

En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fracties van:

Swollwacht Evelina Bijleveld CDA Jan Nabers PvdD Annemarie Spruijt PvdA Luna Koops GroenLinks Margriet Leest ChristenUnie Klariska ten Napel Volt Cankut Ercan

コメント


bottom of page