top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Raadsdebat Omgevingsvisie bouwstenen

Elke gemeente in Nederland stelt een omgevingsvisie op waarin staat over hoe wij omgaan met onze ruimte als het gaat om bijvoorbeeld energie, wonen, mobiliteit, economie en het klimaat. De Omgevingsvisie van Zwolle loopt tot 2030 en tijdens het raadsdebat van maandag 13 mei 2024 werd er gedebatteerd over de Omgevingsvisie voor na 2030.  Onderstaand een overzicht van wat er vanuit Swollwacht is besproken en aangekaart.

 

We hebben het gehad over verschillende grote transities, waaronder ook mobiliteit. Wij hebben zorgen over een tegenstelling tussen enerzijds de toename van verkeer vanwege de centrale positie van Zwolle in de regio. En anderzijds de plannen voor de afwaardering van veel wegen in Zwolle naar autoluw of een fietsstraat, vooral rond belangrijke toegangswegen in Zwolle-Zuid en Noord. Hoe gaat Het College voorkomen dat er verkeersinfarcten ontstaan rondom het stadshart van Zwolle? Wanneer komt hier meer duidelijkheid over? 


Verder hebben wij in de energieopgave gelezen dat er plannen zijn voor hoogspannings- of middenspanningsstations waar mogelijk onteigening voor nodig is. Dit vinden wij erg verontrustend. We hebben gevraagd naar meer informatie hierover.

 

Zwolle heeft een ambitieuze woonopgave. Een deel van de woningen moeten gerealiseerd worden door het verhogen van de bestaande gebouwen (optoppen) of door het splitsen van de woningen. Het College geeft aan dat er potentie is voor bijna 2000 woningen. Dat vinden we erg veel. Bij het optoppen en splitsen moet er rekening gehouden worden met de toenemende druk op de schaarse voorzieningen. Meer mensen op dezelfde oppervlakte heeft invloed op de leefbaarheid. Daarnaast zien we een gevaar van misbruik door woningeigenaren. We willen voorkomen dat kapitaalkrachtige woningeigenaren hoge huren gaan vragen, en dat mensen in woningnood of mensen met een kleine portemonnee gaan opdraaien voor alle woonlasten. Wij zien het belang in om te debatteren over de richtlijnen voor dit beleid. 

 

Tot slot hebben wij het college gevraagd input op te halen bij de inwoners, oprecht te luisteren en de inbreng aanwijsbaar te verwerken in de stukken. En hebben we aandacht gevraagd voor formuleringen, zoals ‘’Vernieuwingsopgave kantoorareaal en opvangen vervangingsvraag bij onttrekking’’. Het zou mooi zijn als Het College duidelijkere taal gaat gebruiken. Zo kan iedereen de plannen beter begrijpen en kan de gemeenteraad haar rol beter vervullen.

Comentários


bottom of page