top of page
  • Swollwacht

Problemen met het WMO-vervoer in Zwolle

Ingewikkelde ritplanning en onzekerheid over het tijdstip van aankomst bij WMO-vervoer in Zwolle. Een rit van een kwartier kan zo maar twee uur in beslag nemen. Swollwacht en Groenlinks vragen hiervoor, aansluitend op de brandbrief van de participatieraad, aandacht door het stellen van artikel 45 vragen. Geacht College van Burgemeester en Wethouders, De Stentor kopte vandaag “Hutjemutje in een rolstoelbus en drie kwartier omrijden: klachten over vervoer kwetsbaren in Zwolle”. Het WMO-vervoer in onze stad gaat al langer gepaard met ongenoegen. Ongenoegen dat zich uitstrekt tot toename van de reistijd, de ingewikkeldheid van het plannen van een rit en onzekerheid over het tijdstip van aankomst. Een rit van een kwartier kan twee uur in beslag nemen en een afspraak die bijvoorbeeld een half uur, tot een uur kost, kan zo maar vier tot vijf uur extra reistijd met zich meebrengen. Hiervoor is o.a. door de fractie van Swollwacht en GroenLinks diverse keren aandacht gevraagd en verbetering leek binnen het bereik te liggen. Uit verschillende signalen die onze fracties bereiken, alsmede uit de berichtgeving van de Stentor van heden blijkt echter dat er nog steeds problemen zijn. Dat vinden we onwenselijk. Temeer daar we nu te maken hebben met de Corona-crisis. Kwetsbare Zwollenaren die dicht op elkaar in veelal een personenauto zitten lijkt ons niet bevorderlijk voor de gezondheid van onze inwoners. Dit nog náást het ongemak waar de mensen mee te maken hebben, zoals vorenstaand geschetst. Deze mensen zijn afhankelijk van het WMO-vervoer en hebben niet de keuze voor een ander vervoersmiddel. We maken ons daar zorgen over en dat brengt ons tot de volgende vragen: 1) Is het College bekend met de problematiek zoals heden geschetst in de Stentor? Klopt het geschetste beeld? 2) Als dit geschetste beeld klopt, is het College het, met de fracties van Swollwacht en GroenLinks eens dat dit een ongewenste situatie betreft? 3) Welke Corona-regels gelden voor de vervoerder(s)? 4) Kan het College deze (landelijke) regels doen handhaven? 5) Welke acties ziet het College voor zich om aan deze situatie een einde te maken? Welke mogelijkheden ziet zij hier op zeer korte termijn iets aan te doen? 6) Zijn de vragen van de Participatieraad reeds beantwoord? Namens de fracties van Swollwacht en GroenLinks Silvia Bruggenkamp en Margriet Leest

[Afbeelding van www.pixabay.com/photos]

Comments


bottom of page