top of page
  • Swollwacht

Mondelinge vragen Noodopvang Asielzoekers in Zwolle 1-11-2021

Van: Silvia Bruggenkamp

Datum: 1 november 2021


Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Wij hebben vernomen dat het College bereid is noodopvang aan te bieden om de opvang in de gemeente Ter Apel te ontlasten. Daarom worden de mogelijkheden die er zijn om snel noodopvang te kunnen bieden onderzocht en is het College op zoek naar een geschikte locatie.


Een dergelijk voornemen roept naast enthousiasme ook vragen, zorgen en mogelijk ongenoegen op.


Zorgvuldige communicatie met onze inwoners is daarbij van het grootste belang

Wij stellen daarom de volgende vragen:


1. Is het College het met de fractie van Swollwacht eens dat zorgvuldige communicatie en betrokkenheid van inwoners over dit onderwerp, de noodopvang van asielzoekers, van groot belang is?

2. Wanneer denkt het College duidelijkheid te hebben over de mogelijke locaties voor deze noodopvang en kan het College hier al iets over zeggen?

3. Hoe vindt de communicatie met inwoners, direct omwonenden en andere betrokkenen plaats?

4. Voor welke doelgroep is deze noodopvang bedoeld? Gaat die specifiek over vluchtelingen uit Afghanistan?


Namens de fractie van Swollwacht

Silvia Bruggenkamp

Comments


bottom of page