top of page
  • Swollwacht

Een handtekening voor onze stad!

Een handtekening voor onze stad!

Het betoog dat Swollwacht fractievoorzitter William Dogger hield tijdens de begrotingsbehandeling op 11 november, had als titel “een handtekening voor de stad”

Want Swollwacht wil haar handtekening zetten voor een sociale agenda en daarmee voor het centraal stellen van de burgers van Zwolle. Voor het bestrijden van armoede, voor financiële compensatie van burgers die tijdens de transitie van zorg en welzijn zijn gedupeerd! En natuurlijk voor een goed dierenwelzijn!

Swollwacht heeft goede resultaten geboekt bij deze begrotingsbehandeling. Drie van de vijf moties zijn aangenomen. Eén motie roept op tot het opstellen van een protocol voor bijtincidenten met honden. Dit n.a.v. de vreselijke gebeurtenis met teckel Woutertje uit Zwolle. De tweede motie die is aangenomen vraagt de Gemeenteraad tijdens haar bijeenkomsten alleen nog maar producten van dierlijke oorsprong te nuttigen die het “beter leven” of het biologisch keurmerk dragen, en bovendien te onderzoeken of dit voor de hele organisatie zou kunnen gelden. Deze motie werd zelfs unaniem aangenomen!


De derde motie die is aangenomen vraagt maatregelen tegen het dumpen van afval in wijken en de overlast die dit veroorzaakt, en deze kreeg een zeer ruime meerderheid.

De motie over gratis schoolzwemmen voor alle Zwolse kinderen heeft het helaas niet gehaald. Datzelfde geldt voor de motie waarin Swollwacht, samen met GroenLinks, vraagt te onderzoeken in welke mate er sprake van is dat kinderen in het basisonderwijs onvoldoende, of zelfs geen eten van huis mee krijgen.


Bij de behandeling van de Voorjaarsbrief komen we op één en ander terug!

Hieronder vindt u de moties die zijn ingediend:

2016-11-11-M-30-Dierenwelzijn-bijtincide
Download • 39KB
2016-11-11-M-14-Schoolzwemmen-terug-in-Z
Download • 48KB
2016-11-11-M-33-Dierenwelzijn-beter-leve
Download • 57KB
2016-11-11-M-29-Afval-dumping-en-bijzett
Download • 42KB
2016-11-11-M-17-Kinderen-en-voeding-op-b
Download • 57KB

Commentaires


bottom of page