top of page
  • Swollwacht

Debat Zwarte waterzone 8 november 2021

Uitgesproken door Evelina Bijleveld


Voorzitter dank u wel,

Zwolle, een stad waar mensen op zoek zijn naar een woning.

Een stad die veranderingen doormaakt.

En een stad waar continue gewerkt wordt haar weerbaar te maken tegen de veranderingen van het klimaat.


In 2019 stelde de gemeente van Zwolle een gebiedsvisie vast om de Zwartewaterzone, toegankelijker te maken.

Daarin werd vastgesteld dat dit gebied moest voorzien in de behoefte aan woningen in Zwolle.


En de stad aan te passen aan de veranderingen van het klimaat.

Zodat Zwolle beter bestand is tegen zware weeromstandigheden zoals hittegolven en zware regenbuien.


In de gebiedsvisie is onder andere gekozen voor hoogbouw met circa elf woonlagen die passen bij de hoge gebouwen in de omgeving.

Door hoog te bouwen blijft veel openbare ruimte over voor groen.

Dit is niet alleen prettig voor de buurt, maar ook nodig voor een gezonde en klimaatbestendige leefomgeving.


Na inbreng van inwoners, heeft de projectontwikkelaar rekening gehouden met hun belangen en zijn er doorkijkjes gemaakt.

De inwoners van de James Last flat en ook wandelend vanaf de dijk blijft er zicht op het water.


Naast woningen telt het nieuwe gebied ook veel wandel- en fietspaden in het groen.

Zijn er dan geen zorgen? Zeker voorzitter, die zijn er ook.

En dan denkt SW aan de bestaande verkeerssituatie.

Er is onderzoek gedaan naar de huidige en de te verwachte verkeersbewegingen.

SW vindt dat het college hier wel kritisch naar moet blijven kijken.

Want een papieren werkelijk, komt niet altijd overeen met de echte werkelijkheid.


En dat inwoners van Holtenbroek zich zorgen maken om bv-sluiproutes begrijpen wij.

Kan de Wethouder toezeggen dat hij de verkeerssituatie, en de zorgen van de omwonenden continue in de gaten blijft houden en daar waar nodig de plannen zal bijstellen?

Graag een reactie van de wethouder.


Daarnaast hebben we gehoord, tijdens de informatieronde, dat een garage gebruiken als spons, om bij extreem weer hoogwater op te vangen, niet het beste idee is.

De voorkeur ligt bij het waterdicht maken van de garage, zoals bij het Maagjesbolwerk is gebeurd en een alternatief te zoeken.

Kan de wethouder hier eens op reflecteren. Hoe ziet hij dit?


En als laatste willen we de wethouder vragen of het klopt dat inwoners van Holtenbroek als eerste een optie kunnen krijgen op het kopen/ huren van een appartement aan het Zwarte Water. Dit zou SW zeer waarderen. Laat Holtenbroek mee profiteren van dit prachtige project. Graag een reactie van de wethouder.


Voorzitter, al met al kan SW instemmen met de verdere uitwerking van dit gebied.

Het wordt een leefgebied voor mens en dier.

En er is goed nagedacht hoe er kan worden gebouwd door aanpassingen te maken bij klimaatverandering.


Wel vragen we het College en de projectontwikkelaars om de inwoners van Holtenbroek te blijven betrekken bij de verdere uitwerking.

Zodat we straks een prachtig woongebied hebben waar de inwoners van Holtenbroek trots op kunnen zijn.


En waar men op een verantwoorde manier de wijk in en uit kan.


Voorzitter tot zover, dank u wel.


Komentarze


bottom of page