top of page
  • Swollwacht

Debat Verbeteragenda lokale democratie 20 september 2021

Uitgesproken door Silvia Bruggenkamp


Voorzitter, participatie is voor zowel gemeenteraad, college als organisatie een hoera-begrip. Iedereen wordt er blij van en vindt het belangrijk;

Toen ik deze zin las in de Verbeteragenda moest ik hem nog een keer lezen. En nog een keer;

Want is dit zo?

Vinden we het stiekem niet ook een beetje lastig, als mensen willen meepraten, hun ongezouten mening geven en gehoord willen worden?

En wíllen mensen meepraten?

Vast staat dat wij met deze Verbeteragenda laten zien dat we het in ieder geval serieus willen nemen met de participatie en dat vind ik een groot goed!

Hartelijk dank voorzitter, aan de fractie van D66 voor het initiatief tot de motie quick scan lokale democratie en hartelijk dank aan iedereen die zich heeft ingezet om tot deze Verbeteragenda te komen;

En niet op de laatste plaats dank aan de leden van de werkgroep inwonersbetrokkenheid. Naast hun drukke werkzaamheden als Raadslid hebben zij tijd gemaakt om zich hier serieus mee bezig te houden en ik vind dat mooi;

Voorzitter ik ga nu in op de vier thema’s;

Hoe goed werken Raad, College en ambtelijke organisatie samen?

Dit thema gaan we tijdens de Raadsretraite verder uitwerken en is geen onderdeel van de Verbeteragenda. Dat is prima, maar ik wil er nu ook iets over kwijt. In de laatste maanden van deze bestuursperiode gaan wij kritisch kijken naar hoe wij werken, hoe wij samen werken als Raad, college en ambtelijke organisatie;

Ik betrek dit even op mijzelf voorzitter: eigenlijk neem ik het mezelf een beetje kwalijk dat wij dit pas in deze laatste maanden gaan doen. Dit had toch eigenlijk veel eerder onderwerp van gesprek moeten zijn. Wij liggen als Raad, als volksvertegenwoordigers meer dan ooit onder een vergrootglas, we worden gezien en beoordeeld. Het is echt belangrijk dat we zichtbaar maken dat we kritisch naar onszelf en ons handelen kijken. Onze inwoners verdienen dat en wij verdienen dat zelf ook;

Wat mij betreft gaan we met de opbrengsten van de Raadsretraite een goede stap zetten naar een toekomstige samenwerking in de nieuwe bestuursperiode voorzitter. En laten we dat gelijk in het eerste jaar van de nieuwe Raad en het nieuwe College doen!

Voorzitter over communicatie, het tweede thema!

Communicatie is de start van alles. De Verbeteragenda staat een communicatie voor die bij de doelgroep past qua taal en vorm. Het College schrijft in haar reactie hierop dat de organisatie in beginsel zelf verantwoordelijk is voor de communicatie over het eigen beleid, projecten en activiteiten. Wat bedoelt het College hier nu precies mee?

Wat ons betreft voorzitter is communicatie rekening houden met de lezer, een persoonlijke benadering in begrijpelijk taal, mensgericht!

Wij sluiten ons absoluut aan bij wat de Verbeteragenda aangeeft op dit gebied;

Voorzitter, wij zijn niet kapot van hoe de burgerparticipatie op dit moment wordt vormgegeven. De intenties zijn absoluut goed maar komt het echt van de grond zoals we willen?

Daarnaast durf ik te stellen dat lang niet iedere inwoner echt behoefte heeft om te participeren;

En wij vinden voorzitter, dat dat ook ok is!

Gelijktijdig vrezen wij voor een soort van participatie-elite;

Niet iedereen heeft de vaardigheden, de tijd of de mogelijkheden, of de creativiteit mee te doen, mee te denken en zijn of haar stem te laten horen;

Hoe bereiken we de mensen voor wie participatie een abstract iets is? Hoe laten wij hen weten dat hun mening ertoe doet?

Want veel van onze inwoners voorzitter, denken nog steeds dat wat zij vinden en ervaren níet belangrijk genoeg is om door de overheid te worden opgepakt;

Participatie is niet voor iedereen weggelegd: mensen willen het soms niet en mensen kunnen het soms niet. Betekent dit dat alleen de mening van de mensen die wel deelnemen aan participatieprocessen in beeld is? Ik vind het lastig voorzitter!


Vaststaat: hoe laagdrempeliger hoe beter en we kunnen ons prima vinden in de verbeteragenda op dit punt;

Tenslotte overheidsparticipatie;


Hierbij wordt vooral van de overheid iets gevraagd;

Ruimte geven! Een meedenkende overheid in plaats van een meedenkende inwoner;

Wij denken dat ook hier de Verbeteragenda goede suggesties doet. Het opnieuw instellen van wijkbudgetten, zoals het College aangeeft in haar reactie zou zeker een goede toevoeging kunnen zijn;

Een vraag aan het College, het is mij niet helemaal duidelijk wat nu gaat gebeuren. Er komt een gemeentelijke visie op participatie en er komt een participatieverordening en dit alles in samenspraak met onze inwoners; Ik begrijp uit de stukken dat dat veel al in gang is gezet, maar ik heb behoefte aan meer duiding; Voorzitter, wij zijn verguld met de goede aandacht voor participatie en we danken nogmaals de mensen die veel inspanningen hebben verricht om te komen waar we nu staan; Participeren is ook gewoon hard werken, het is niet gemakkelijk en niet voor iedereen weggelegd;


De aandacht die er nu raadsbreed voor is, vinden we hartstikke goed. Onze aandacht blijft uitgaan naar degenen wie participatie niet iets is wat er bij hoort, vanzelfsprekend is;


Hartelijk dank!

Comments


bottom of page