top of page
  • Swollwacht

Debat Toeristisch Perspectief – 7 juni 2021

Uitgesproken door Silvia Bruggenkamp


Voorzitter dank u wel,


Zowel inwoners als gasten moeten zich goed voelen in de stad. Toerisme vraagt een mensgerichte benadering;


Deze woorden voorzitter, las ik met veel plezier in de stukken die vanavond voorliggen;

En gelijktijdig verwijzen deze woorden naar het spanningsveld tussen toerisme en stadse leefbaarheid voor onze inwoners;

Dat spanningsveld bracht mij bij de voorbereidingen voor het debat van vanavond op vragen als: wat voor toeristische stad willen wij zijn? Hoever willen we daarin gaan? Staat leefbaarheid van onze eigen inwoners altijd voorop? We willen toch geen Amsterdam aan de IJssel worden?

Wij zien en beseffen als fractie van Swollwacht heel goed dat wij ertoe doen als Zwolle;

Als we in toeristische zin nog wat weinig zichtbaar zijn op de kaart, dan doen we onszelf daar wellicht mee te kort;

Anderzijds, onze eigen Zwolse gemoedelijkheid, willen die bloot stellen aan hordes toeristen die onze prachtige binnenstad overspoelen, wat doet de komst van meer toeristen met de kwaliteit van leven in onze mooie stad; Vragen voorzitter, die opkwamen bij het lezen en beoordelen van de stukken die vanavond voorliggen, naast het gegeven dat we onszelf als Zwolle niet te kort moeten doen en meer mogen uitstralen wat voor geweldige stad we zijn;

Wat mij de wenkbrauwen deed fronsen: ik lees in de stukken dat we door een aantrekkelijke toeristische stad te zijn, onze stad ook aantrekkelijk maken voor nieuwe inwoners;

Onze fractie vindt het noodzakelijk om hierbij uitdrukkelijk te vermelden dat gezien de grote woningtekorten ook juist vanuit onze eigen Zwolse inwoners, wij niet de behoefte hebben aantrekkelijk te zijn voor nieuwe inwoners.


Laten we alsjeblieft eerst zorgen dat de Zwollenaren die zo broodnodig behoefte hebben aan een woning bediend worden voordat we gaan uitstralen dat we aantrekkelijk moeten zijn voor nieuwe inwoners. En wij vinden dat we al meer dan aantrekkelijk genoeg zijn voor nieuwe inwoners voorzitter! Juist vanwege de kwaliteiten die onze stad, op dit moment te bieden heeft! Ze weten ons overduidelijk te vinden. Promotie in dat opzicht wijzen wij dan ook af;

Voorzitter, terug naar de toeristische visie;

We zien en onderschrijven dat het toeristisch aanbod in Zwolle onze stad op de kaart zet, dat de bestedingen in onze stad groeien en daarmee de welvaart in onze stad bevorderd wordt;


En het bevorderen van de Zwolse welvaart is een groot goed;

We hebben in dit tijdsgewricht te maken met mensen die meer in ons eigen land op vakantie willen;


We hebben wel wat bedenkingen hoe dat er voor onze stad uit gaat zien, meer mensen die ons mooie Zwolle willen bezoeken; Ons oppervlakte wordt niet groter, gelijktijdig doen meer mensen een beroep op onze openbare ruimte;


Het spreiden van de bezoekers over de stad is niet alleen prettig, wij denken dat het op termijn ook noodzakelijk is;

Maar hoe ziet dat er dan uit straks voorzitter?


Het lijkt op dit moment wat diffuus op welke wijze grote bezoekersaantallen in goede banen geleid gaan worden; Kan de wethouder daar eens op ingaan?

Voorzitter, overigens vooral complimenten voor deze toeristische visie; Wij zien het voorgestelde scenario II als het beste en het verstandigste, zeker op dit moment in de tijd; We zijn wat bezorgd over wat een toenemend aantal toeristen met de leefbaarheid in onze stad teweeg gaat brengen en daarin zit onze voornaamste zorg; Al met al en met inachtneming van de zorgen die wij benoemd hebben kunnen we ons volmondig scharen achter het voorgestelde scenario II; We zien uit naar de reactie van de wethouder, maar denken dat we een goede stap voor onze stad maken door te kiezen voor scenario II.


Voorzitter, dank u welComments


bottom of page