top of page
  • Swollwacht

Debat: Strategische Investeringsagenda

zoals uitgesproken door Fractievoorzitter Silvia Bruggenkamp tijdens het digitale Raadsplein van dinsdag 6 april 2021 Voorzitter, dank u wel,

· Voorzitter, de Strategische Investeringsagenda gaat de Raad meer inzicht en overzicht geven op het gebied van toekomstige investeringen voor onze stad. · Vanavond praten we over de voorzet die het College heeft gedaan om die Strategische Investeringsagenda voor elkaar te krijgen.

· En ik wil het College graag bedanken voor deze voorzet! · Ik vind het waardevol dat wij als Raad gezamenlijk, oppositie en coalitie, de gelegenheid hebben ons uit te spreken over de reikwijdte en de uitgangspunten van de Strategische Investeringsagenda, voordat een definitief voorstel wordt opgesteld.

· Voorzitter, ik zal achtereenvolgens ingaan op nut en noodzaak van een Strategische Investeringsagenda, de dilemma’s die we ervaren en het belang van inzicht in wat we doen voor onze stad.

Nut en noodzaak

· Voorzitter, de Strategische Investeringsagenda gaat ons inzicht en overzicht geven en bereidt ons voor op de grote toekomstige investeringsvraag om de gewenste strategische ontwikkelingen in onze stad mogelijk te maken.

· Dat betekent dat we goed in de gaten moeten hebben waar ons geld naar toe gaat.

· En dat betekent dat dat geld moet gaan naar wat we voor ogen hebben. · Kortom, een prima middel om goed in beeld te hebben waar we ons geld aan besteden en waarom we ons geld daaraan besteden.

· De Strategische Investeringsagenda is een spaarpot. We doen daar geld in. We sparen en op het moment dat geld nodig is, geven we het uit.

· De Strategische Investeringsagenda geeft aan wat we willen en we bepalen zelf als Raad hoeveel geld we sparen om op een later moment te besteden.

· Ik vind het Voorzitter, naast Perspectiefnota en Begroting een instrument dat echt wat toevoegt, omdat je hiermee inzichtelijk krijgt waarvoor je spaart en wat dat gaat opleveren. Dilemma’s

· Voorzitter, geld dat je spaart geef je niet uit.

· Dat betekent dat het geld dat we sparen in de Strategische Investeringsagenda niet beschikbaar is voor andere zaken. · Onze inwoners vinden dat soms raar. Ze ondervinden bijvoorbeeld de gevolgen van de Corona-crisis en wij zetten geld weg voor de toekomst. · Kan de wethouder hier eens op ingaan? Waarom is voor onze inwoners deze Strategische Investeringsagenda van belang?

· Voorzitter, er zijn verschillende projecten in de stad waar we te maken hebben met grote tekorten. Denk bijvoorbeeld aan de fietsenkelder onder het station.

· Hoe verhoudt zich nu het wegzetten van geld voor de toekomst tot het oplossen van tekorten in het nu?

· Is het een mogelijkheid minder geld via de Strategische Investeringsagenda te bestemmen en eerst bestaande tekorten weg te werken?

· Voorzitter, het valt ons op dat alleen bij de eerste variant sprake is van een afwegingskader.

· Wij gaan ervan uit dat alle voorgelegde varianten reëel zijn. Daarom snappen we niet zo goed waarom bij de varianten 2 en 3 nog veel moet worden uitgewerkt.

· Kan de wethouder daar op ingaan? Hoe zit het precies? Wordt het fonds of benut voor variant 1 als dat de keuze van de Raad is of uitgesmeerd over variant 2 en 3? Dat is ons wat onduidelijk. En wanneer kunnen we die uitwerkingen tegemoet zien?

· Voorzitter, wat ik me afvraag: hoe doen andere gemeenten dit eigenlijk? Zijn er ervaringen met het werken met zo’n Strategische Investeringsagenda bekend?

· Overigens, Voorzitter, kan onze fractie zich goed vinden in het starten met variant 1.

Belang van inzicht in wat we doen voor onze stad

· Voorzitter, last but not least vraag ik aandacht voor de beleving van onze inwoners.

· De Strategische Investeringsagenda lijkt mij voor ons als Raad een prima instrument meer inzicht en overzicht te krijgen.

· Maar ook onze inwoners hebben recht op dat inzicht en overzicht. · En vooral, Voorzitter, moeten zij weten waarom we als gemeente geld reserveren voor toekomstige ontwikkelingen en moeten zij weten wat zij daaraan hebben.

· Ik vraag dan ook het College hier aandacht aan te besteden. · Maak het groter dan een instrument voor ons als Raad zou ik willen bepleiten, Voorzitter. Maak inzichtelijk en vooral tastbaar waar we mee bezig zijn.

· Voorzitter we wensen het College en natuurlijk ook de ambtenaren veel succes met de verdere uitwerking, wij hebben er alle vertrouwen in.

Voorzitter, dank u wel.


[bron afbeelding: Nattanan Kanchanaprat via Pixabay]

Comments


bottom of page