top of page
  • Swollwacht

Debat ruimtelijk ontwikkelplan Handelshuys 20 september 2021

Uitgesproken door Ron Klappe


Dank u wel voorzitter,

Swollwacht is erg enthousiast over de beslisnota Vaststelling Ruimtelijk Ontwikkelplan HANDELSHUYS. De plannen voor herinrichting van dit deel van het Broerenkwartier zien er veelbelovend uit.


De goed bezochte digitale informatie sessies voor de Raad en de Inwoners sinds Februari/Maart 2021 georganiseerd door de initiatiefnemer in samenwerking met de gemeente Zwolle werden met waardering ontvangen.

Een Gastvrij Broerenkwartier met Karakter, Kwaliteit en Allure met in de openbare ruimte….meer gezelligheid, meer groen en verbeterde uitstraling door een mix van functies:

● Wonen

● Werken

● Winkelen

● Horeca en Cultuur


De Bitterstraat terugbrengen in het historische stratenpatroon op de authentieke locatie spreekt Swollwacht enorm aan. Ook het plan voor herinrichting van de Nieuwstraat en revitalisering van de Roggestraat vallen bij ons in goede aarde. Deze herstellingen in de stadsplattegrond getuigen van recht doen aan de geschiedenis van de binnenstad.

Ook het inpassen van openbare sanitaire & toiletvoorzieningen in de geplande fietsenstalling en de aandacht voor toegankelijkheid zijn als uitstekend te kwalificeren.

Hoe uniek is het idee de hoogste verdieping en/of het dak openbaar toegankelijk te maken als uitzichtpunt over de stad voor inwoners en toeristen? Top! Natuurlijk dient de initiatiefnemer het ontwikkelplan Handelshuys te spiegelen aan en in lijn te brengen met de:

● Omgevingsvisie

● Woonvisie

● Mobiliteitsvisie

● Horecavisie

● Cultuurvisie

● De Zwolse Klimaat Adaptatie


Met de gebruikelijke Milieuonderzoeken en het doorvoeren van een gedegen Hoogbouweffectrapportage werken aan het creëren van draagvlak bij Zwollenaren voor dit unieke project.


Kortom: Complimenten voor de plannen, voor de wethouder en het ambtelijk team die samen met de betrokken partijen werken aan het vervolmaken van het Broerenkwartier. Een unieke plek waar wordt gewerkt en gewoond en dat een aanvulling is op het terrassen-, cultureel- en winkelaanbod van de historische binnenstad.


Wij zijn nieuwsgierig naar de kwalitatieve invulling van het beeld technisch ontwerp, dat goed dient te blenden met de directe omgeving. Swollwacht zal volmondig instemmen met de Vaststelling Ruimtelijk Ontwikkelplan HANDELSHUYS en heeft kennisgenomen van het communicatieplan.


Wij zijn blij dat de jarenlange verpaupering van ook dit gedeelte van het Broerenkwartier binnen afzienbare tijd stopt. Met het project Handelshuys wordt hopelijk kwaliteit toegevoegd aan Ons Zwolle.


Succes met de verdere uitwerking.

Dank voor de aandacht.

Comments


bottom of page