top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Debat Koers Sociaal Domein 2024-2030

 

Op maandag 17 juni 2024 is er in de gemeenteraad gedebatteerd over de Koers Sociaal Domein. Dit is een leidende visie voor al het beleid in het sociaal domein. Vanuit deze visie moet de gemeente nog meer denken vanuit de inwoner, vanuit wat mogelijk is. Het gaat om het luisteren naar de behoeften en vragen van mensen.

 

Tijdens het debat zijn wij ingegaan op het document voor de Zwolse koers op het Sociaal Domein 2024-2030. Dit document is gebaseerd op eerdere debatten en reflecteert de richtlijnen die de gemeenteraad aan het College heeft gegeven. De kern van het document draait om twee uitgangspunten: investeren in een sterke samenleving en aansluiten bij de leefwereld van de inwoners. Swollwacht steunt deze principes volledig. We hebben echter vragen over de rol en betekenis van partners die samen met de gemeente de taken in het sociaal domein uitvoeren. Het is ons niet duidelijk wie deze partners zijn en hoe ze worden geselecteerd.

 

We hebben recent Expeditie038 bezocht, een coöperatie die kwetsbare inwoners van Zwolle ondersteunt bij het opzetten van hun eigen bedrijf, zonder druk uit te oefenen. Deze sociale ondernemers leveren waardevol werk, maar ontvangen geen subsidie van de gemeente, in tegenstelling tot traditionele partijen zoals Travers en Welzijn.

 

Wij zijn dan ook bezorgd dat dit document slechts een papieren werkelijkheid is en dat sociale ondernemers niet voldoende erkenning krijgen. Graag vragen wij de wethouder om concrete voorbeelden te geven van hoe zij de bijdrage van sociale ondernemers waardeert. Als dit College geen ruimte biedt aan sociale ondernemers die bijdragen aan de doelen van de koers, dan lijkt dit document slechts een sprookje!

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page