top of page
 • Swollwacht

Debat Damocles-beleid

Betoog zoals uitgesproken door Silvia Bruggenkamp tijdens het digitale Raadsplein van 10 mei 2021


Voorzitter dank u wel,


 • Voorzitter, op de eerste plaats dank aan de indieners van het agenderingsverzoek;

 • Het geeft ons de gelegenheid in het openbaar met elkaar van gedachten te wisselen over de aanscherping van het beleid en de mogelijkheid sneller gebruik te maken van zware ingrepen;

 • En het is gewoon goed om het daarover te hebben. Want in hoeverre doet het nieuwe beleid recht aan gelijke behandeling, proportionaliteit en subsidiariteit. En wat is de visie van de Gemeenteraad op dit aangescherpte drugsbeleid?

 • Voorzitter, de term gelijke behandeling begrijpt iedereen, daar ga ik vanuit;

 • Op de termen proportionaliteit en subsidiariteit wil ik wat dieper ingaan;

 • Proportionaliteit betekent dat als je iets hebt gedaan wat van de wet niet mag, dat je dan een straf krijgt die in overeenstemming is met de ernst van wat je hebt gedaan. Als je door rood licht rijdt, dan krijg je een boete en geen gevangenisstraf om maar iets te noemen. Maar als je door rood licht rijdt en daardoor een ernstig ongeluk veroorzaakt dan is de straf die je krijgt zwaarder. Want de gevolgen van je daad zijn ernstiger en een op te leggen straf moet daarmee in verhouding zijn;

 • Subsidiariteit is ingewikkelder. Want subsidiariteit betekent dat je je moet afvragen of de straf die je oplegt, de beste manier is om te bereiken wat je wilt en je je moet afvragen of andere manieren denkbaar zijn om te bereiken wat je wilt;

 • En wat willen we nu precies met het Damoclesbeleid?

 • Voorzitter, het doel van het Damoclesbeleid is het stoppen van drugshandel en –productie om de openbare orde te herstellen;

 • De manier waarop het drugsbeleid in ons land is ingericht staat toe dat coffeeshops gedoogd worden maar staat niet toe dat cannabis wordt opgeslagen en geteeld;

 • Zo is onlangs een woning gesloten die diende als opslag en verwerkingsplaats voor cannabis. Er was daar, voor zover mij bekend, geen sprake van overlast. Toch is dit pand gesloten op grond van het Damoclesbeleid. Hoe zit dat nou precies? Worden alle andere panden in Zwolle die het zelfde doel dienen dan ook gesloten? Zijn deze panden in beeld? De verhouding tussen enerzijds gedogen en anderzijds hard ingrijpen vind ik ingewikkeld en ik wil graag dat de burgemeester daar wat dieper op ingaat;


 • Dat brengt mij dan weer op de begrippen proportionaliteit en subsidiariteit. Er moet absoluut sprake zijn van gevaar en risico op escalatie als een pand gesloten wordt;

 • Wij staan volmondig achter iedere mogelijkheid die beschikbaar is hard in te grijpen op drugscriminaliteit en overlast;


 • Het Damoclesbeleid gaat over de mogelijkheden om in te grijpen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Een groot goed;


 • De verruimde mogelijkheden een pand te sluiten, als goederen worden aangetroffen die gebruikt worden bij de totstandkoming van drugs, voorbereidende handelingen: wij staan er volkomen achter dat het Zwolse drugsbeleid hiermee is uitgebreid;

 • De handel in verdovende middelen brengt, omdat het verboden handel is, met zich mee dat dit zich in schemergebieden afspeelt. Er is goudgeld aan te verdienen en we weten allemaal van de drugsoorlogen die ook in onze stad plaatsvinden;

 • Het is een keuze van mensen te handelen in verboden middelen, waarvan sommige, zoals cannabis, gedoogd worden, en daar ontzettend veel geld mee te verdienen;

 • Dat deze keuze met zich meebrengt dat je kunt rekenen op een forse straf, voorzitter, dat zij dan zo;


 • Georganiseerde misdaad moet met kracht worden tegengegaan;

 • De veiligheid van onze Zwolse samenleving moet te allen tijden voorop staan. Onze inwoners moeten veilig zijn en zich veilig weten. Het Damoclesbeleid draagt daaraan bij,

Voorzitter, dank u wel


Comments


bottom of page