top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Debat Breezicht-Noord 13 december 2021

Uitgesproken door Ron Klappe


Betaalbaar wonen staat in heel Nederland onder druk.

We zitten in een situatie waarin de vraag naar woningen groter is dan het aanbod.

Dat heeft verstrekkende gevolgen voor de betaalbaarheid van het wonen.

Wonen moet voor iedereen toegankelijk zijn én blijven, dat is ons uitgangspunt.

Voor een groeiende groep inwoners is het heel moeilijk om een betaalbare woning te vinden.


Steeds vaker zijn dat de middeninkomens.


Voorzitter, er wordt ons gevraagd:

1. In Breezicht-Noord af te wijken van de prijssegmenten woningbouw en daarmee af te wijken van de 30/40/30 programmering in dit deelgebied van Stadshagen.


2. Binnen Stadshagen de mogelijkheden te onderzoeken om in een divers en betaalbaar aanbod te blijven voorzien en waar mogelijk te vergroten.


3. Een stads breed vervolgaanpak betaalbaar wonen vorm te geven met nieuwe maatregelen en voorstellen voor betaalbaar wonen in Zwolle.


Jaren geleden heeft de gemeente bouwclaims afgesproken met projectontwikkelaars.

Hoewel SW begrijpt dat dit toen een logische keuze was, zitten we nu met een andere realiteit.


Woningen realiseren is duur. Materiaalkosten, loonkosten, grondprijzen, alles is gestegen en blijft voorlopig nog stijgen.

Door de bouwclaims zitten we aan een projectontwikkelaar vast, wat is het gevaar hiervan voor de inwoners van Zwolle?


Zwollenaren met een bescheiden portemonnee kopen een relatief “dure” woning, die net past binnen hun financiële mogelijkheden.

Maar wat als de woningmarkt instort? Dit gaat een keer gebeuren.

Voorzitter, Swollwacht is geschrokken dat er afgeweken moet worden van de prijssegmenten in Breezicht-Noord.


Wij begrijpen de beredenering, maar hebben er toch moeite mee dat het lagere segment vrijwel verdwijnt op deze locatie.

Tijdens de bijpraatsessie heeft Swollwacht gevraagd:

Wat als we hier kiezen voor kleinere grondgebonden woningen? Kijk naar project Breezicht Wetering van oktober dit jaar: 39 goedkope woningen, prijsklasse 216.000 Euro, meer dan 800 inschrijvingen! Dus de behoefte aan kleinere grondgebonden woningen is er in Zwolle, dit roepen we al jaren.


“Is vertraging dan zo erg? ”: Was de vraag!


Het antwoord: Nee, het is niet erg, maar je moet wel het bestemmingsplan aanpassen.

Maar ook de riolering, parkeerplaatsen. enzovoort. Dus in het kader van versneld bouwen, levert dit vertragingen op tussen de 6 en 48 maanden.

Voorzitter verder lezen we; dat er onderzocht gaat worden om in een divers en betaalbaar aanbod te blijven voorzien en waar mogelijk te vergroten.

Eigenlijk wil Swollwacht hier een garantie op.


Als in Breezicht-Noord de 30-40-30 verdeling niet valt te handhaven, dan willen wij zeker weten dat dit elders in Zwolle wordt gecompenseerd.

Kunnen we bijvoorbeeld afspreken dat de opbrengsten van de verkochte grond in Breezicht terugvloeit naar woningbouw. Zodat de opbrengsten worden benut om betaalbare woningen in het lagere segment elders in Zwolle te garanderen.


Graag een reactie van de wethouder.


Voorzitter, afhankelijk van de beantwoording van de wethouder kan Swollwacht in een later stadium aangeven of zij akkoord gaat met de afwijking prijssegmenten voor Breezicht-Noord. Want zoals al eerder aangeven, heeft Swollwacht hier echt moeite mee.


Voorzitter, tot zover dank u wel.

Comments


bottom of page