• Swollwacht

Convident

De fractie van Swollwacht heeft steeds de ontwikkelingen m.b.t het project Convident nauwlettend gevolgd. Het project Convident is een uniek project dat nergens in Nederland Zwolle krijgt dus de primeur! Het gaat om een re-integratieproject binnen een woonproject, waar zeven (ex-) gedetineerden en zeven studenten onder één dak gaan wonen op het Talentenplein in het centrum van Zwolle.


Het project is gebaseerd op ervaringen in Denemarken, waar dit project succesvol is. Zorgen hebben we over het loslaten van enkele criteria die het project in Denemarken tot een succes te maken. Daarom hebben we een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend, die het college oproept een beheerplan en een begeleidingscommissie in te stellen. En deze motie is aangenomen!


Daarmee is Swollwacht iets meer confident over Convident. We zullen desalniettemin de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen!

Contact,

E-mail: info@swollwacht.nl

Postadres partijsecretariaat

Swollwacht:
Gantel 26, 8032 BR Zwolle

     @Swollwacht1

     swollwacht

  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon

Als u lid of donateur wilt worden

van Swollwacht, kunt u contact opnemen met ons partijsecretariaat.

Het lidmaatschap of het donateurschap van Swollwacht is € 15,00 per kalenderjaar.

Lidmaatschap,

Copyright © 2021 Swollwacht