top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Bijdrage Swollwacht Begroting 2020

Uitgesproken op vrijdag 8 november 2019 door Silvia Bruggenkamp

“Zwolle, stad van nu – stad van de toekomst ”


Voorzitter, leden van het College, collega raadsleden, dames en heren.

Allereerst voorzitter, een woord van dank! Dank aan de ambtelijke organisatie voor alle inspanningen die hebben geleid tot deze begroting.

Maar ook een woord van trots. Want er ligt vandaag een begroting voor om trots op te zijn, en dat zijn we ook!


We lopen in op de tekorten die zijn ontstaan, we hebben financiële armslag voor wat op ons afkomt, en er is vlees op de botten. Dat is ontzettend belangrijk want we zijn er nog niet.

De Begroting laat een mooi toekomstperspectief zien, zowel incidenteel als structureel.

Maar er liggen nog behoorlijke uitdagingen op ons te wachten. We denken bijvoorbeeld aan de implementatie van de Hervormingsagenda en de nog steeds aanwezige zorgen op het gebied van jeugdzorg. Ook zijn er landelijke ontwikkelingen die een behoorlijke financiële wissel zullen gaan trekken op de aanpak van afvalverwerking.

De financiële armslag die we nu zien gepresenteerd in de Begroting, hebben we ook nodig.

En er is visie op die Zwolse toekomst. Op een veranderende Zwolse samenleving. Een samenleving die wij, als fractie van Swollwacht wel echt Zwols willen houden.

Wij sluiten onze ogen niet voor de veranderingen die op ons af komen, we staan daar voor open, als partij, maar vooral ook als inwoner van Zwolle.

We willen echt Zwolle blijven, we zijn uniek en dat willen we zo houden. Randstedelijke allures passen niet bij ons Zwols karakter. Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg.

En kan dat voorzitter, met de groei van Zwolle? “Gewoon” blijven doen? En “doen we al gek genoeg”? Steeds meer mensen willen in Zwolle wonen, en dat snappen we! Zwolle is geweldig!


Maar als enige echte Zwolse Stadspartij zullen we blijven pleiten voor de eigenheid van ons bijzondere Zwolle. Voor een Zwolle waar iedereen mee kan doen. Een Zwolle met aandacht voor kwetsbare mensen, maar ook dieren. En een Zwolle met aandacht voor het verleden. Waar het verleden tastbaar en zichtbaar wordt gemaakt. We zijn daarom blij met de grote inzet van het HCO op dit gebied.

Maar vandaag gaat het, naast de toekomst, ook over het heden.

Er speelt van alles.


Veiligheid

Als de kranten koppen dat Zwolle afstevent op een recordjaar voor wat betreft misdrijven en moord en doodslag, dan doet dat wat met onze stad. Schietpartijen in Stadshagen, in Holtenbroek, schietpartijen die mogelijk te maken hebben met drugshandel zo was in de krant te lezen. Geweld, heftig geweld lijkt te horen bij bepaalde vormen van criminaliteit die overal in Nederland en dus ook in Zwolle plaatsvinden.

Dit geweld is wat onze fractie betreft te allen tijde onacceptabel.

Voorzitter, de fractie van Swollwacht wil op deze plek haar afschuw uitspreken over het geweld dat de afgelopen weken in Zwolle heeft plaatsgevonden.

Zorgen hebben we over de toenemende druk op blauw op straat. En ondanks deze toenemende druk, de criminaliteit waarmee we ook in Zwolle te maken hebben, moeten

150 agenten van de politie eenheid Oost-Nederland hun collega’s in de Randstad gaan helpen.


Voorzitter, we zijn blij met de reactie van onze burgemeester hierop.

Daarnaast is, ook in Zwolle, in toenemende mate sprake van straatintimidatie. Van seksuele intimidatie. Intimidatie die zich ook richt op de leden van onze LHBTI-gemeenschap.

Voorzitter, de fractie van Swollwacht vindt dit onverteerbaar.

We dienen daarom een motie in die het College vraagt een strategie te ontwikkelen die beoogt straatintimidatie/seksuele intimidatie tegen te gaan. En we vragen daarbij speciale aandacht voor de intimidatie waar leden van onze LHBTI-gemeenschap mee te maken heeft.

Dat willen we niet in onze stad en daar moet wat aan gebeuren.

Lees hier de totale hier:


Algemene-Beschouwingen-Swollwacht-bij-de
Download • 173KB


コメント


bottom of page