top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Betoog: Strategie en PvA Energietransitie Zwolle en de lessons learned tot op heden en de voortgang

Uitgesproken tijdens het digitale Raadsplein op 1 februari 2021 door Ron Klappe


Dank u voorzitter,

Swollwacht is natuurlijk blij verrast met het binnenhalen van het RESULT-project en de daarbij behorende Europese Subsidie voor de aanleg van de Geothermiebron in Zwolle Noord. Want Swollwacht is een fervent voorstander van het benutten van aardwarmte voor de energietransitie. Een groot compliment hiervoor aan Wethouder en Energieteam.

Aan de orde vanavond is de vraag of Zwolle op de goede weg is voor wat betreft de planning van de Energietransitie, de prioriteitstelling in het stappenplan.

In de nota staan achtereenvolgens beschreven de noodzaak tot het:

· Flexibel houden van het stappenplan door wendbaar te zijn als bepaalde verwachtingen niet uitkomen

· Werken aan de energietransitie in het belang van alle inwoners en ondernemers

· Betaalbaar blijven van de energievoorziening

· Regie voeren door de Gemeente Zwolle

· Bewaken van de integrale samenhang tussen de diverse wijkuitvoeringsplannen.

En tot slot:

· Het maken van de link met de Omgevingsvisie om de ruimtelijke en landschappelijke inpassing te borgen en hiermee het confetti-effect te voorkomen.

Door zowel bottom-up als top-down tussen de Gemeentelijke, de Regionale, de Provinciale en Nationale bestuurslagen de locaties van Zonneparken en Windclusters ruimtelijk te ordenen en integraal te bezien. Landschapsinrichting moet hierin leidend worden, niet de artificiële indeling van bestuurlijke domeinen.

Een vraag aan de wethouder:

Kan de wethouder uitleggen wat concreet wordt bedoeld met het ”PRO-ACTIEF” omgaan met het probleem van netwerk-schaarste in de Regio Zwolle?

Wat gaat ons dat brengen op korte en lange termijn?

De reflectie van het Energieteam kan Swollwacht wel waarderen. De voorgestelde prioriteitstelling voor de warmtetransitie van achtereenvolgens Holtenbroek, Aa-Landen en Berkum is volkomen logisch met het zicht op de ontginning van de Geothermiebron en lopende Project BEN.

Het samenstellen van een aantrekkelijk pakket voor isolatie en energiebesparing voor heel Zwolle spreekt Swollwacht enorm aan. Want wat niet verbruikt wordt, hoeven wij niet op te wekken. Dus daar stemt Swollwacht van harte mee in.

Afsluitend: Het nut voor de ontwikkeling van een standaard Digitale Energie Monitor gebaseerd op Landelijke kengetallen en data, is naar onze mening noodzakelijk gereedschap “om de vinger aan de pols te houden”. Hierdoor kunnen de ambitie en de doelstellingen van de energietransitie gevolgd worden.

Dank u voor de aandacht.
Comments


bottom of page