top of page
  • Swollwacht

Betoog Port of Zwolle

Uitgesproken tijdens het Raadsplein van 1 maart 2021 door Ingrid van der Veer


Dank u Voorzitter,

Met een dijk van een haven in onze omgeving, die we samen met Kampen en Meppel de Port of Zwolle mogen noemen, zijn we hard op weg om een grote speler te worden op het gebied van logistiek over water.

Als we kijken naar de SWOT analyse in de havenvisie 2035 zijn er naast de kansen natuurlijk ook bedreigingen. We zien een mooie spilfunctie in wederuitvoer en we zijn marktleider voor het watergebonden transport in het regionale achterland.

Het valt ons op, Voorzitter, dat er een lage graad van digitalisering is, dat wordt benoemd bij de zwaktes, maar we zien verderop dat er flink ingezet gaat worden op die digitalisering. Daar zijn we blij mee, want het maakt dat de havengelden beter en makkelijker geïnd kunnen worden en dat we de logistiek nog beter en efficiënter kunnen regelen.

Wij zien dat als een belangrijk onderdeel van de ambitie van Port of Zwolle. Net als de kans dat er een spoorterminal ontwikkeld kan gaan worden bij Zwolle om vanaf de schepen de vracht te laden op de trein. Dan maken we optimaal gebruik van duurzame logistieke middelen.

En over duurzaamheid gesproken: we zijn ook heel blij dat er volop ingezet wordt op eigen stroom opwekken om de schepen elektrisch op waterstof laten varen. Ook dit heeft tijd nodig, want het ombouwen van de schepen van diesel naar elektrisch kost en veel geld en dus ook veel tijd.

Maar Voorzitter, dan zien we toch ook wel een grote bedreiging. De Brexit kan flink roet in het eten gooien. De handel met het VK zal er heel anders uitzien - zoals we de laatste tijd veel zien in het nieuws gaat dat gepaard met veel papierwerk en weer flinke grenscontroles.

Dit zal de nodige invloed hebben op de logistieke sector.

Wij vinden dat heel zorgelijk en horen graag van de wethouder hoe hij hier naar kijkt en of hij onze zorgen deelt.

We maken ons toch ook wel wat zorgen om de na-effecten van corona. We zijn nog lang niet uit deze nare situatie en begrijpen ook wel wat de heer Van den Ende in de informatieronde zei, dat vervoer over water floreert. Dat zal best zo zijn voor de aanvoer voor de supermarkten, die hij noemde. Maar hoe gaat het met de bedrijven die failliet gaan en de tendens om meer lokaal te gaan produceren en kopen?

Voorzitter, onze vraag aan de wethouder is of hij zich ook zorgen maakt om na-effecten van corona.

Ik heb op de informatieavond ook gevraagd naar de drie scenario’s: Global Economy, Low Growth en High Oil Price. Wat is wijsheid in deze onzekere tijden als we het hebben over de ambitie van Zwolle ten opzichte van de ambitie van Port of Zwolle?

Dat we de olieprijzen niet moeten opvoeren lijkt me logisch. Gevaren wordt er toch en je maakt het de ondernemers erg moeilijk - zo niet onmogelijk - als de vracht daardoor duurder vervoerd moet worden.

Swollwacht zou toch enige voorzichtigheid willen betrachten, gezien de onzekere tijden.

Maar daarentegen is het economisch gezien altijd slim om juist in slechte tijden toch te blijven investeren. Daarom, voorzitter, willen we deze vraag bij de wethouder neerleggen en hem vragen in te schatten wat er verstandig is.

Ik heb navraag gedaan over de financiën. Het was me namelijk niet helder in hoeverre er een structurele afspraak is vanuit de gemeente Zwolle. Tot en met 2021 is de jaarlijkse bijdrage aan de coöperatie Port of Zwolle geregeld, maar daarna is het onderdeel van de PPN - althans een gedeelte van dat bedrag, zo lezen wij in de beantwoording.

Kan de wethouder hier al meer over vertellen en over de gevolgen hiervan?

Afsluitend Voorzitter, ondanks de kritische noten hebben we een dijk van een havenbedrijf waar we trots op zijn en ligt er vandaag een havenvisie 2035 voor, waar wij ons goed in kunnen vinden.

Wij wensen het College succes en een behouden vaart met de ambitie om ook op logistiek gebied de 4de economische topregio van Nederland te worden met in achtneming van de duurzaamheidsambities.

Dank u wel, Voorzitter


[bron afbeelding: www.portofzwolle.nl]


Комментарии


bottom of page