top of page
  • Swollwacht

Betoog Passerelle Spoorzone

Uitgesproken op maandag 15 februari 2021 door Silvia Bruggenkamp

Voorzitter, dank u wel


· Voorzitter, op 25 mei vorig jaar hebben we in grote meerderheid ingestemd met de uitgangspunten voor de Passerelle en vandaag praten wij over het beeld-kwaliteitsplan en het beschikbaar stellen van de benodigde gelden;

· Bij de voorbereiding van het debat van vandaag, is het mij opgevallen hoe positief onze raad gestemd is over het realiseren van deze Passerelle;

· En dat is ook niet zo gek, Voorzitter, want het beeld-kwaliteitsplan voor de Passerelle, waar we vanavond over praten, ìs inspirerend!

· De verbinding tussen binnenstad en Hanzeland is van grote waarde. Gelijktijdig brengt dat voor onze fractie wat vragen met zich mee; · Die verbinding is voor onze inwoners belangrijk en zal veel gebruikt worden, zeker nu er gefietst mag worden. Net als op de Rodetorenbrug is hier niet de automobilist, maar de fietser te gast. Geen fietsstraat, maar een wandelstraat. Daar hebben we wat zorgen over. Veel mensen hebben tegenwoordig een elektrische fiets die behoorlijk wat snelheid maakt, en die zullen daar straks ook fietsen. Hoe wordt in die veiligheid voorzien? Kan hier een mooi evenwicht worden bewerkstelligd tussen fietsers en wandelaars? En natuurlijk de mensen die zittend genieten van het mooie uitzicht? Kan de wethouder daar eens op in gaan?

· Voor wat betreft het verblijfsklimaat, Voorzitter. Het lijkt ons heel logisch dat ProRail aandacht vraagt voor de veiligheid. Bijvoorbeeld wordt op voorhand gevraagd terughoudend te zijn met het organiseren van exposities en straattheater op de Passerelle. Maar die terughoudendheid vind ik wat lastig om te duiden, Voorzitter. Want wat kan dan wel? Op welke wijze is dat prettige verblijfsklimaat gegarandeerd? Want bij een prettig verblijfsklimaat hoort ook reuring. De mogelijkheid om een kop koffie te drinken, een hapje en een drankje te nuttigen, een ijsje te kopen en lekker even te blijven plakken met een mooi uitzicht op de Spoorzone. Een uitdrukkelijke wens ook van onze inwoners! Hoe verhoudt zich dat nu precies met de veiligheid en wat is reëel? Komt er een gezellige Kiosk? Komen er wat zitjes, kleine pleintjes? Hoe kunnen bijvoorbeeld exposities op een veilige manier worden georganiseerd? Of optredens? Juist dat maakt de Passerelle bijzonder! De kleinschaligheid maakt ons niet uit, Voorzitter, maar de mogelijkheden tot het organiseren van reuring zou ik graag wat nader toegelicht zien; · Dat maakt de Passerelle een beleving waard, en dat is wat we echt ontzettend graag willen; · Maar we hebben nog een belangrijke aantekening bij de beleving van de Passerelle. Voorzitter, de beleving en de toegankelijkheid lijken wat uit te gaan van mensen die goed ter been zijn. Hoe staat het met de toegankelijkheid en de beleving van mensen die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van een rolstoel of rollator? Ik kreeg een mooi voorbeeld toegestuurd van een trap, waarvan zowel door lopende mensen als mensen die in een rolstoel zitten gebruik kan worden gemaakt. Hoe wordt de Passerelle ingericht deze mensen? Het zou voor onze fractie van een grote toegevoegde waarde zijn als hier uitdrukkelijk rekening mee wordt gehouden. Datzelfde geldt, Voorzitter, voor mensen die met een kinderwagen de Passerelle willen opgaan. Is het allemaal inclusief genoeg? Graag een reactie van de wethouder;

· De Passerelle beoogt een nieuw Zwols icoon te worden. Een plek ook, waar de verbinding tussen bestaand - oud zogezegd - en nieuw en hip, werkelijkheid wordt en kan worden beleefd;

· Toen ik dit las dacht ik even aan de oude Spoorbrug. Een plek die voor vele Zwollenaren van grote belevenis is, ook een icoon! Als kind liep ik er overheen tijdens de Avondvierdaagse. Ik zie de stoet kinderen nog voor me. Als volwassenen wandelden wij met onze hond over de oude Spoorbrug, keken we uit over de toenmalige Spoorzone terwijl we naar het Engels Werk liepen voor de hondentraining. Door de Assendorper allure liepen we, het huidige Hanzeland; · Maar voor wat betreft die Avondvierdaagse over die Passerelle! Ik zie het gewoon voor me en dat is een prachtig beeld! Hoe mooi zou het zijn als dat straks wellicht onderdeel van de route van de Avondvierdaagse wordt! · Tenslotte, Voorzitter, de financiën en de risico’s; · Voor wat betreft de risico’s valt het ons op dat het niet tijdig aanvragen en toekennen van Trein Vrije Periodes als risico wordt benoemd. Door intensief overleg met de Spoorse sector wordt dit risico beheerst, maar ik zou er toch graag iets meer over willen weten. Hoe groot is dit risico bijvoorbeeld? Kan dit de planning in gevaar brengen en daardoor voor hogere kosten zorgen? Is intensief overleg voldoende of zijn hardere afspraken nodig? · Afsluitend Voorzitter: prachtig, kansrijk en inspirerend. Deze woorden zijn van toepassing op de Passerelle! Het is een kostbare exercitie, maar wij zijn graag bereid de benodigde budgetten beschikbaar te stellen;

· Voorzitter, dank u wel

Comments


bottom of page