top of page
  • Swollwacht

Art. 45 vragen sluiting Vidiveni

Aan: College van B&W

Van: Silvia Bruggenkamp

Datum: 25 oktober 2021

Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde

Betreft: Sluiting Vidiveni


Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

“Corona is doodsteek voor dit restaurant in Zwolle: we sluiten met pijn in het hart” viel vandaag te lezen in de Stentor.

De fractie van Swollwacht is geschrokken van dit bericht. Een prachtig leerwerkbedrijf voor cliënten van de RIBW dat de deuren moet sluiten vanwege Corona, is niet wat we willen.

In het desbetreffende artikel wordt aangegeven dat geen aanspraak kon worden gemaakt op het Corona-steunpakket omdat dit een stichting betreft, dat is samenspraak met de gemeente alle mogelijkheden zijn onderzocht maar dat het desalniettemin niet gelukt is het restaurant/leerwerkbedrijf in de benen te houden.

Wij willen daarover de volgende vragen stellen:


1. Is het College het met de fractie van Swollwacht eens dat dit een wrange gang van zaken is?

2. Waarom heeft de gemeente geen financiële steun kunnen geven?

3. Van welke juridische obstakels is sprake (geweest)? Waarom was het niet mogelijk deze te tackelen?

4. Zijn er vergelijkbare situaties in onze stad bekend bij het College en indien ja, hoe wordt daarmee omgegaan?

5. Zijn de cliënten van RIBW die nog actief waren bij Vidiveni inmiddels op een goede, vergelijkbare plek terechtgekomen?

6. Kunnen dit soort situaties in de toekomst worden voorkomen bijvoorbeeld door een andere rechtsvorm te overwegen?

7. Is het College bereid met (mogelijk toekomstige) initiatiefnemers om tafel te gaan om dit soort situaties te voorkomen?


Namens de fractie van Swollwacht

Silvia Bruggenkamp

Comments


bottom of page