top of page

7. Levendig en bruisend Zwolle,

DJ-feest

Levendig Zwolle

Zwolle leeft. En hoe! Historie en cultureel erfgoed zijn de beelddragers van de stad in de 21ste eeuw. Cultuur, evenementen en sport kruiden de stad als prikkelende peperkorrels tot een bruisend geheel. Dat willen we zo houden!

 

Zwolle leeft ook door haar prachtige cultuurhistorie. Wij hebben steeds bepleit dat onze stad een eigen Stadsmuseum verdient en met de komst van ANNO is dit werkelijkheid geworden.

 

Het cultureel erfgoed van Zwolle verdient het om goed beschermd en bewaard te blijven. Als lokale Zwolse stadspartij zullen wij ons daar altijd voor blijven inzetten! Ons bewust zijn van de cultuurhistorie van onze stad is een groot goed en we willen iedere inwoner daarin meenemen.

 

Iedere Zwollenaar heeft een eigen verhaal en ieder verhaal telt! We koesteren de verhalen van Zwollenaren over het verleden en deze verhalen krijgen bijvoorbeeld een plaats in ANNO. We blijven mensen uitnodigen hun verhaal over het Zwolle van toen te vertellen. Ieder verhaal is even waardevol. Of het nu gaat over het hoe en wat in de middeleeuwen of juist over hoe het er in de jaren zeventig aan toe ging.

 

Uiteindelijk heeft de geschiedenis bepaald hoe onze stad er nu uitziet en wij bepalen nu, wat straks geschiedenis is.

 

Onze inzet voor cultuurhistorie:

 • Mooie initiatieven, bijvoorbeeld het buurtmuseum van de Kamperpoort, die het verleden van Zwolle vertellen en laten zien, zijn voor Swollwacht de moeite van het subsidiëren altijd waard.

 • De historische bebouwing in met name de Zwolse binnenstad, is drager van het verhaal van Zwolle en hiermee wordt met eerbied omgegaan.

 • De kwaliteit van de monumentenzorg en archeologie blijft gehandhaafd. Bij aanpassingen in de binnenstad moet altijd voorop staan hoe de uitstraling daarvan zich verhoudt tot de historische binnenstad.

 • De gemeente blijft tradities als de intocht van Sinterklaas in haar volle glorie mogelijk maken. Dat geldt ook voor de carnavalsoptocht. De gemeente kan hier nog sterker op inzetten, bijvoorbeeld door het mogelijk maken van tijdelijke voorzieningen voor carnavalsverenigingen.

 

Cultuur

Cultuur geeft onze stad een prachtige glans. Cultuur is meer dan prachtige musea, mooie theatervoorstellingen, festivals en goede concerten. Cultuur is ook doen, ervaren en genieten!  

 

Cultuur verbindt en moet voor iedereen toegankelijk en beleefbaar zijn. De vele verenigingen die in Zwolle actief zijn verdienen waardering en steun. Van dahlia-vereniging tot carnavalsvereniging en van koor tot filmclub. Wij zien geen niveaus in het beleven en genieten, het ene is nooit beter of waardevoller dan het andere.

 

Mogelijkheden om drempelloos in je eigen wijk muziek te maken, te schilderen of op welke wijze dan ook aan kunstzinnige uitingen te doen, willen we ondersteunen. We vinden dat waardevol en verbindend.

 

Maar ook moeten grote festivals in de stad mogelijk zijn. De huidige mogelijkheden zijn onvoldoende en we willen juist ruimte geven aan grotere en spraakmakende festivals. Onze stad verdient dat dit hiaat wordt opgevuld.

 

Onze inzet voor cultuur:

 • Cultuur is voor iedereen toegankelijk en de regelingen voor minima moeten worden uitgebreid.

 • In ieder wijkcentrum is een goed geïsoleerde oefenruimte waar muzikanten uit de wijk gratis kunnen oefenen.

 • In ieder wijkcentrum is een goed toegeruste werkplaats waar amateur beeldend kunstenaars gratis enkele dagdelen per week kunnen werken en gebruik kunnen maken van materialen.

 • Cultuureducatie is op iedere school (van basisonderwijs tot en met voortgezet onderwijs) vanzelfsprekend.

 • Een goede locatie voor grote festivals waarbij bijvoorbeeld door middel van pendelbussen de bereikbaarheid gewaarborgd is.

 

Sport

Zwolle heeft een enorm aanbod aan amateursporten en daar zijn we trots op. Iedereen in Zwolle moet kunnen sporten want niemand hoort buiten spel te staan. De coronacrisis heeft ons geleerd dat de gezondheid van mensen sterk wordt verbeterd door te bewegen.

 

Sporten in teamverband leert kinderen samen te werken, van elkaar op aan te kunnen, fouten te mogen maken en weerbaarder te worden. Ook willen wij blijvend in gesprek gaan hoe wij onze sportvoorzieningen en clubs financieel gezond en aantrekkelijk houden. Zwolle is sportief en dat moet ook blijven.

 

Ieder kind moet kunnen sporten. Het niet kunnen aanschaffen van voetbalschoenen of andere sportattributen mag nooit het meedoen aan sport belemmeren. De regelingen op dit gebied zijn goed, maar de toegankelijkheid van de regelingen verdient wellicht extra aandacht.

 

Wij zien een belangrijke rol voor sportcoaches. Niet alleen op het gebied van het inspireren aan sport en bewegen te doen, maar ook op het gebied van gezondheid, respect en acceptatie. Sport verbindt!

 

Onze inzet voor sport:

 • In iedere wijk een sportcoach.

 • De sportambitie voor amateursport, gehandicaptensport èn de professionele sport moet door de gemeente worden uitgedragen en waar nodig ondersteund.

 • Sport en bewegen moeten door de gemeente worden gepromoot en bevorderd, voor iedereen! Onafhankelijk van leeftijd, beperking of financiële positie.

 • Extra aandacht voor de regelingen die het mogelijk maken dat iedereen kan sporten in onze stad.

 • Binnen de verschillende sportverenigingen en initiatieven is altijd aandacht voor pesten, uitsluiten en intimidatie, op welke grond dan ook. Het belang van sport is groter dan de sport zelf. Sport is een uitgelezen mogelijkheid juist kinderen en jongeren mee te geven dat acceptatie en respect over en weer een team ontzettend sterk maken.

 • We laten onderzoeken op welke wijze wielersportfaciliteiten ontwikkeld kunnen worden.

 • Gymlessen in het basis- en voortgezet onderwijs zijn geen sluitpost maar elementair onderdeel van het onderwijs.

bottom of page