top of page
PS_24_01_22_108349 2.jpg

3. Evelina Bijleveld,

Bij Swollwacht kan ik mijn liefde voor het sociaal domein, waarin we voor elkaar zorgen, helemaal kwijt.

Zwolle heeft potentie en dat merken we aan de woningmarkt. De historie van Zwolle laat zien dat de stad al eeuwenlang op een natuurlijke wijze inwoners aantrekt. Toch willen we het liefst voorrang geven aan mensen die sociaal of economisch verbonden zijn met de stad. Zodat het DNA van Zwolle behouden blijft.

Net als Zwolle heeft iedereen potentie. Iedereen moet de kans krijgen om zich te ontplooien naar de eigen mogelijkheden en daar waardering voor krijgen. We willen met partners uit de stad werken aan het verbeteren van kansengelijkheid in de opvang, het onderwijs en de leefomgeving. Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen. Zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie mag geen invloed hebben op de (school)prestaties van een kind.

Als raadslid van Swollwacht ga ik graag in gesprek over wat voor ‘verzorgingsgemeente’ wij willen zijn. Hoe gaan we om met de uitdagingen die we hebben op het gebied van o.a. jeugdzorg, onderwijs, toegankelijkheid, wonen en participatie? Als moeder van 4 jong volwassenen voel ik mij bij deze onderwerpen betrokken.

Ik vind het belangrijk dat er gekeken wordt vanuit mogelijkheden. Vanuit ‘wat kan er wel’. Samen met u, want elke wijk is anders en vraagt om een andere aanpak. Dit zie ik als het geheel van het sociaal domein, dat onder mijn verantwoordelijkheid valt. Dat is waar ik voor sta.

bottom of page