IMG_1462.jpg

Actuele standpunten,

Corona,

Het Corona-virus heeft ons leven ingrijpend veranderd en heeft veel leed veroorzaakt. Gelijktijdig hebben veel Zwollenaren in deze zware tijd echt naar elkaar omgekeken om angst en eenzaamheid te verlichten. Onze gezondheid staat voorop maar ook hebben we aandacht voor ons financiële welzijn en behoud van banen en werkgelegenheid!

Corona

Werk

gelegen

heid,

Door Corona-crisis doet een nieuwe groep Zwolse inwoners een beroep op een bijstandsuitkering. Het is belangrijk dat rekening wordt gehouden met de bijzondere situatie van deze groep. Een maatwerk constructie is van groot belang om hen weer aan betaald werk te krijgen.

Werkgelegenheid

Ouderen

zorg,

Zwolle wil een stad zijn waar senioren prettig wonen, verblijven en vitaal en waardig ouder kunnen worden. En ruimte krijgen om actief binnen hun mogelijkheden te blijven deelnemen aan de maatschappij. Aandacht hiervoor is belangrijker dan ooit want ouderen verdienen ons respect!

Ouderenzorg

Bio-diversiteit,

Zwolle kent een rijke biodiversiteit en heeft zich als eerste Nederlandse gemeente aangesloten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Zwolle is één van de koplopers als het gaat om biodiversiteit. En dat willen we blijven om ook in deze tijden van klimaatverandering de biodiversiteit voor onze stad te blijven behouden.

Biodiversiteit

Dieren-welzijn,

Dieren nemen een belangrijke plek in onze samenleving in. Zwolle heeft een eigen dierenwelzijnsbeleid. De beleidsnota dierenwelzijn is tot stand gekomen in samenwerking met het Dierenteam Zwolle. Vijftien verschillende organisaties werken samen op het gebied van dierenwelzijn. Uniek voor Nederland!

Dierenwelzijn