top of page
  • Swollwacht

Week 41-42 Raadsenquête!

Raadsenquête! 

Op maandag 5 oktober heeft fractievoorzitter William Dogger fors gedebatteerd over de asbestproblematiek in de nieuwe Stadkamer. Hij heeft toen aangekondigd op maandag 26 oktober (tijdens de Besluitvormingsronde) een motie in te dienen die de opdracht geeft een Raadsenquête te houden. Want Swollwacht wil de onderste steen boven hebben, en weten waar, wat mis is gegaan. Hoe het bijvoorbeeld kan dat bij regelmaat forse budgettaire overschrijdingen op lokale projecten plaatsvinden en hoe dit kan worden voorkomen!

Wat is nu precies zo’n raadsenquête.


Een raadsenquête is vergelijkbaar met een parlementaire enquête alleen dan op lokaal niveau. Een raadsenquête kan alleen worden ingesteld als een meerderheid binnen de gemeenteraad dat wil. Voor een raadsenquête wordt een commissie benoemd, deze commissie doet onderzoek naar het door het college van B&W gevoerde bestuur over een bepaald onderwerp. De enquêtecommissie kan openbare verhoren houden, de verhoren – die onder ede plaatsvinden – hoeven echter niet per se openbaar te zijn. Een raadsenquête wordt gezien als het sluitstuk van de controlerende rol van de raad, een instrument dat pas in laatste instantie wordt ingezet.


De fractie van Swollwacht vindt, samen met de andere oppositiefracties, dat het nu de tijd is, dit instrument in te zetten!

Via onderstaande link kunt u aanstaande maandag meeluisteren en kijken naar de vergadering waar deze motie zal worden ingediend. De Stadkamer is punt 8 op de agenda.

Muzerie en meer

Op 12 oktober werd in de Raadszaal gesproken over het negatief eigen vermogen van de Muzerie en de uitbreiding van het schoolmaatschappelijk werk. In de TAK-zaal ging het over het initiatiefvoorstel van de SP over gemeentelijke woningbouw, en in de Burgerzaal tenslotte, vond een Rondetafelgesprek over vrije horecasluitingstijden plaats.


Hierbij lieten o.a. de bewoners van de binnenstad, de politie, diverse jongerenorganisaties en natuurlijk de horecaondernemers zelf van zich horen. Swollwacht is één van de initiatiefnemers tot dit Rondetafelgesprek en gaat nu met de andere initiatiefnemers verder praten over het mogelijk vrijgeven van de horeca sluitingstijden. We zijn ook benieuwd hoe u daar tegenover staat. Laat het ons weten als u wilt!

Комментарии


bottom of page