top of page
  • Swollwacht

Week 35 – 36

We zijn weer begonnen! Na een na een prachtige zomer gaan we met frisse moed, weer samen aan de slag voor ons mooie Zwolle.

Op 20 augustus is het Zwolse politieke seizoen weer begonnen met een hapje en een drankje in de achtertuin van de Burgemeester. Bijna alle Raads- en Burgerleden waren daarbij aanwezig. Maar ook natuurlijk de Griffie, het College, en verschillende ambtenaren van de gemeente. Leuk om hen allemaal weer te zien en te spreken.

En op maandag 24 augustus was de eerste Besluitvormingsronde, gevolgd door een Debatronde.  In de Besluitvormingsronde werd o.a. de Agenda Duurzaamheid Zwolle vastgesteld. Het amendement dat GroenLinks en D66 samen met Swollwacht hebben indiend over de hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid werd daarbij aangenomen! Slechts de VVD stemde tegen dit amendement.

In de Debatronde werd op 24 augustus gesproken over de Kwaliteitsimpuls voor de Centrummarkt, het gebruik van gemeentelijk vastgoed als tijdelijke woonruimte en maatschappelijke medezeggenschap. Swollwacht heeft haar standpunten hierover,  bij monde van de Burgerleden Silvia Bruggenkamp, Marcel Mulder, en fractievoorzitter William Dogger verwoord.

Op maandag 31 augustus heeft William Dogger in de Debatronde over het Celecomplex o.a. de wethouder gevraagd om een overzicht van de staat van onderhoud van panden die in gemeentelijk eigendom zijn.  Pas na stevig doorvragen heeft de wethouder dit overzicht toegezegd!

Cemal Yildirim heeft in de Debatronde over de herinrichting van de Voorstraat  o.a. vragen gesteld over het beheer van de “plaszuilen” in deze uitgaansstraat, de bestrating (gladheid bij regen en vorst!) en fietsenstallingen.

Silvia Bruggenkamp tenslotte, heeft de 31e gedebatteerd over de inclusieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt, waar iedereen, ongeacht beperkingen, duurzaam meedoet. Zij wees er o.a. op dat het College er duidelijk over moet zijn dat de financiele kaders leidend zijn, en dat slechts daarbinnen, het maatschappelijk resultaat centraal staat.

We zullen u vanaf nu, in ieder geval om de twee weken, op de hoogte te houden van onze activiteiten. We hopen dat u ons voor vragen weet te vinden: we staan voor u klaar.

Hartelijke groeten,

William Dogger

Cemal Yildirim

Marcel Mulder

Silvia Bruggenkamp

Comments


bottom of page