• Swollwacht

Swollwacht stelt vragen aan College m.b.t. overlast Milligerplas

Na aanleiding van klachten en gesprekken met omwonenden stelt Swollwacht vragen aan het college met betrekking tot overlast bij Milligerplas. Voor de volledige vragen lees:


Schriftelijke-vragen-overlast-Milligerpl
Download • 55KB


Contact,

E-mail: info@swollwacht.nl

Postadres partijsecretariaat

Swollwacht:
Gantel 26, 8032 BR Zwolle

     @Swollwacht1

     swollwacht

  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon

Als u lid of donateur wilt worden

van Swollwacht, kunt u contact opnemen met ons partijsecretariaat.

Het lidmaatschap of het donateurschap van Swollwacht is € 15,00 per kalenderjaar.

Lidmaatschap,

Copyright © 2021 Swollwacht