top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Ongerustheid over zorg

Veel mensen maken zich zorgen over de plannen van de gemeente op het gebied van zorg. Jeugdzorg, en maatschappelijke ondersteuning. Wij krijgen veel reacties van inwoners en veel vragen waaruit die ongerustheid blijkt. Mensen zijn bang dat ze straks geen zorg meer krijgen, of geen goede zorg  meer krijgen. Maar het bieden van goede zorg en welzijn, voor jong en oud, staat helemaal niet ter discussie!

Wel gaan dingen op een andere manier georganiseerd worden. Er komt bijvoorbeeld meer aandacht voor het voorkomen van problemen, voor preventie dus. Daarin gaat echt geïnvesteerd worden. Ook zal, afhankelijk van de situatie van mensen die zorg nodig hebben, hulp meer in groepsverband worden aangeboden. Dus niet een paar uurtjes per week thuis een hulpverlener of begeleider thuis. Maar, daar waar dat kan, samen met andere mensen hulp of begeleiding krijgen. En als individuele begeleiding nodig is, dan blijft dat altijd mogelijk. Er is geen sprake van dat mensen aan hun lot worden over gelaten!


Waarom deze plannen?  In heel veel gemeenten, en ook in Zwolle, zijn grote tekorten ontstaan nadat de gemeenten door de Rijksoverheid verantwoordelijk zijn gemaakt voor de zorg. Vorig jaar werd duidelijk dat sprake was van een tekort van 6 miljoen op de uitgaven voor de zorg in 2017. Ook is duidelijk geworden, dat als er niets gebeurt, deze tekorten zullen oplopen tot 9 miljoen per jaar. Met zulke tekorten, kan niemand in Zwolle nog zeker zijn van goede zorg. Daarom zijn deze plannen gemaakt. Want om iedereen de zorg te blijven bieden die nodig is, moeten dingen op een andere, betere manier georganiseerd worden. De plannen maken niet alleen de kwaliteit van de zorg beter, maar de verwachting is ook dat dit per jaar 2 miljoen minder zal kosten.

Concreet: in plaats van de huidige 276 miljoen euro die per jaar wordt uitgegeven aan de zorg voor onze inwoners, wordt er dan 274 miljoen uitgegeven aan de zorg.

Door deze maatregelen, blijft goede zorg, voor iedere Zwollenaar beschikbaar, nu en in de toekomst.

Dat is waar dit College, waar Swollwacht deel van uitmaakt, voor staat.

Goede zorg, nu en in de toekomst, voor iedere inwoner van Zwolle!

Heeft u vragen of wilt u een zorg bespreken.

Mail naar ons Info@swollwacht.nlComments


bottom of page