• Swollwacht

Motie Lelystad Airport

Vandaag, 7 januari, heeft de fractie van Swollwacht, mede namens de fracties van GroenLinks, SP, CDA en Cetin de coalitiepartijen gevraagd een motie te steunen die de Gemeenteraad oproept zich tegen de opening van Lelystad Airport uit te spreken zolang het luchtruim nog niet is ingedeeld op basis van een juiste milieu effect rapportage. Tevens roept deze motie het College op alle wettelijke en politiek democratische mogelijkheden te gebruiken om het laag vliegen boven Zwolle te voorkomen.

Deze motie zal op maandag 22 januari in stemming worden gebracht en we hopen van harte op steun! Want met het aannemen van deze motie wordt een duidelijk en formeel signaal afgegeven. De inwoners van Zwolle hebben hebben daar recht op!
Contact,

E-mail: info@swollwacht.nl

Postadres partijsecretariaat

Swollwacht:
Gantel 26, 8032 BR Zwolle

     @Swollwacht1

     swollwacht

  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon

Als u lid of donateur wilt worden

van Swollwacht, kunt u contact opnemen met ons partijsecretariaat.

Het lidmaatschap of het donateurschap van Swollwacht is € 15,00 per kalenderjaar.

Lidmaatschap,

Copyright © 2021 Swollwacht