• Swollwacht

Klaver4you

De fractie van Swollwacht is uiteraard altijd geïnteresseerd in wat gaande is in onze Zwolse samenleving. Daarom gaan we regelmatig op werkbezoek. Soms op uitnodiging, en soms nodigen we onszelf uit. Omdat we het belangrijk vinden dat we weten wat er speelt!


Op donderdag 11 mei woonden we als fractie de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Klaver4you bij. Klaver4you is een samenwerking tussen kleinschalige zorgaanbieders in en rondom Zwolle die al vanaf 2012 de handen ineen slaat. Hun missie is dat zorgvragers de zorg krijgen die zij nodig hebben en wensen, en daarbij zo veel mogelijk kunnen participeren in de samenleving.


Fractievoorzitter William Dogger was gevraagd als gastspreker op te treden tijdens de ALV.  Naar aanleiding van zijn presentatie ontstond een dialoog met de aanwezige zorgaanbieders waarin ook verschillende zorgen naar voren werden gebracht.  Het was leerzaam en nuttig voor ons als fractie, om daarvan kennis te nemen. En alle respect voor deze zorgaanbieders! Want duidelijk was hoe ontzettend belangrijk zij het vinden dat er zorg wordt verleend op een goede manier, zorg die aansluit op de behoefte die er is.


Prachtig dat deze kleinere zorgaanbieders zich verenigen en daarmee een partij worden waar je niet meer omheen kunt!

Contact,

E-mail: info@swollwacht.nl

Postadres partijsecretariaat

Swollwacht:
Gantel 26, 8032 BR Zwolle

     @Swollwacht1

     swollwacht

  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon

Als u lid of donateur wilt worden

van Swollwacht, kunt u contact opnemen met ons partijsecretariaat.

Het lidmaatschap of het donateurschap van Swollwacht is € 15,00 per kalenderjaar.

Lidmaatschap,

Copyright © 2021 Swollwacht