top of page
  • Swollwacht

Debat Voorsterpoort Oost eventvoorziening 06 september 2021

Uitgesproken door Guido Pasman


Voorzitter dank,


Waarom spreken wij hier vanavond.


Wij spreken over het vervolg van de plannen voor de nieuwe evenementen voorziening. Iets dat, wat ons betreft goed is voor onze stad en het Voorsterpoort gebied.

Ja, wij hebben verschillende mogelijkheden in de stad als het om evenementen en cultuur gaat. Denk aan de mooie evenementen zoals het Stadsfestival wat weer begint op te bloeien na inmiddels een langere tijd van Covid.


Echter kan onze stad, en daarmee ook de regio een impuls gebruiken op andere terreinen. Een indoorvoorziening die aansluit op binnen-evenementen.


De IJsselhallen zijn er straks niet meer.


Een nieuwe indoorvoorziening trekt mensen naar onze stad, het zorgt voor levendigheid, het zorgt voor een impuls aan het gebied waar het komt te staan en het komt ten goede aan onze Zwolse bedrijvigheid. En niet te vergeten: onze inwoners kunnen hiermee weer naar allerlei mooie evenementen!! De vele jongeren, maar net zo goed de wat ouderen, die lekker kunnen gaan genieten van een groot concert!


Wat ons betreft is het goed de stap nu te nemen, om de branche beet te pakken en voor de aanbesteding te gaan.


We weten allemaal dat het opzetten geld gaat kosten en dat de evenementenbranche nog opkrabbelt. Echter moet je ook vooruit kijken. Want de voorziening staat er niet zomaar.

Ondanks dat wij uit de voeten kunnen met de nota, hebben wij ook wat vragen en opmerkingen die wij de wethouder willen meegeven.


In de nota wordt aangegeven dat het kader rondom de kantoorfunctie is aangescherpt. Op zich niet gek als je kantoorruimte wilt houden om de hoofdfuncties te ondersteunen. Maar wat nou als deze kantoren uiteindelijk niet zo volledig worden gebruikt als is voorzien.

Je behoudt dan kantoren die niet gebruikt mogen worden voor andere doeleinden.


Kan de wethouder hier nog iets dieper op ingaan, hoe wil de wethouder hier mee omgaan als de kantoorfuncties door het aangescherpte kader niet rendabel gebruikt worden?


Dan een ander punt voorzitter, het verkeer. Er wordt vanuit het verkeersonderzoek aangeven dat het ‘grotendeels toekomstbestendig’ is. Ik snap hieruit dat je tegen de beperkte ruimte aanloopt in de huidige inrichting.


Gelukkig kan dit grotendeels de verkeersstromen aan. Inwoners in het gebied moeten zich immers ook nog kunnen bewegen. Wat dit betreft willen wij graag aandacht vragen voor het voet- en fietsverkeer in het gebied. Houdt dit goed in de smiezen, het gaat niet alleen om de auto’s.


En hier ook de vraag, kan het openbaar vervoer, een pendeldienst vanuit het evenemententerrein of iets met leenfietsen uitkomst bieden om de stromingen van evenementbezoekers beter te verdelen.


We geven het graag mee aan de wethouder en horen graag hoe zij er over denkt!


Het idee over meerdere in- en uitgangen lijkt ons overigens een prima idee.

Daarnaast willen wij graag aandacht blijven vragen voor de omwonenden.

Het gaat om gemeentelijke terreinen die toch wel wat woonhuizen gaan omringen. Deze mensen verdienen ook hun woongenot, net als ieder ander in onze stad.


Wij verwachten dan ook dat deze inwoners proactief betrokken worden bij de plannen en niet alleen achteraf informatie krijgen, waardoor zij wellicht het idee krijgen dat alles al vast staat. Zorg dat deze mensen goed mee kunnen denken over de herinrichting en dat zij een volledig beeld krijgen. En misschien is een compensatie in vorm van meegenieten van de evenementen nog een optie om nog wat tegemoet te komen.


Wat betreft de aanbestedingsdocumentatie gaan wij uit van de expertise van onze organisatie. Er zitten genoeg ambities in en dit is weggezet in thema’s en beoordelingscriteria. Wij hopen van harte dat de branche er klaar voor is.


Afsluitend voorzitter, Ja de voorziening gaat genoeg kosten, ja we zitten nog in een onzekere tijd. Dit geldt voor meer onderwerpen. Toch moeten wij door en wat Swollwacht betreft doen wij dat op een goede manier met deze plannen. Het biedt een nieuwe dimensie voor een bruisende stad en een gezonde economische impuls.


Op naar betere tijden.

Dank u wel.

Comments


bottom of page