top of page
 • Foto van schrijverSwollwacht

Debat onderwijskansenbeleid - 06 december 2021

Uitgesproken door Guido Pasman


Waar je geboren bent of wat de financiële situatie van je ouders is,

mag nooit bepalen hoe jouw toekomst eruit komt te zien.

Ieder kind heeft recht op gelijke kansen.

En dit lezen we terug in het document dat voor ons ligt.


Het doel van het Onderwijskansenbeleid is het verbeteren van de onderwijskansen van kinderen van 0 tot 13 jaar met een (risico op een) onderwijsachterstand.


Dank, voor de wethouder en zijn ambtenaren voor dit heldere document.

Zwolle heeft verschillende stappen gezet om onderwijsachterstanden bij kinderen te voorkomen of terug te dringen.


Dit doet het College vooral samen met

 • kinderopvang,

 • het basisonderwijs,

 • de jeugdgezondheidszorg,

 • Travers Welzijn

 • en de Stadkamer.


En dit is goed, want de eerste signalen voor een mogelijk taalachterstand wordt gesignaleerd op het consultatiebureau en de kinderopvang.

Wij zoomen specifiek in op taal want zonder goede beheersing hiervan heb altijd een achterstand.


Juist op jonge leeftijd zijn kinderen erg vatbaar voor het leren van de taal.

Aanwijzingen voor een taalachterstand kunnen zich al voordoen op jonge leeftijd, bijvoorbeeld een baby die weinig brabbelt.


Er zijn verschillende redenen waardoor een taalachterstand wordt veroorzaakt.

 • Moeite met het maken van contact met anderen

 • Verlegenheid en moeite met uiten

 • Maar denk ook aan gehoorproblemen


Hierdoor oefent het kind minder met de taal en kan dit de ontwikkeling in de weg staan.

Het is erg belangrijk dat kinderen vanaf jonge leeftijd in aanraking komen met een rijke taalomgeving. Daar leren ze enorm van.


Als dat thuis niet het geval is, kan dit een taalachterstand veroorzaken.

Ouders zijn zich niet altijd bewust van het feit dat een goede taalomgeving belangrijk is.

Er wordt dan niet voldoende aandacht besteed aan het oefenen met de taal.

En wat fijn om te lezen dat dit College ook inzet op het vergroten van ouderbetrokkenheid.

Dit College zet daarnaast in op 4 doelen:

 • Meer (doelgroep)peuters gaan naar een voorschoolse voorziening

 • Meer doelgroepkinderen ontwikkelen zich binnen hun eigen mogelijkheden

 • Meer ouders worden meer betrokken bij de taal- en de bredere ontwikkeling van hun kind

 • En er is sneller passende ondersteuning voor het kind en zijn ouder.


Voorzitter, als dit college wil inzetten op meer (doelgroep) peuters naar een VVE locatie,

hoe kan het dan zijn dat er wachtlijsten zijn?

terwijl er VVE locaties zijn in Zwolle die plek hebben?

Erkent de wethouder dit probleem?


kwetsbare peuters die op wachtlijsten staan bij één organisatie, terwijl er wel plek is voor VVE opvang bij een andere organisatie? Is de wethouder bereidt om dit eens goed in kaart te brengen? Gaat een peutermonitor dit probleem tackelen?

Graag een reactie van de wethouder.


Landelijk wordt er steeds meer vanuit integrale kindcentra (IKC) en brede scholen gewerkt aan doorgaande (ontwikkelingsleer)lijnen tussen de kinderopvang en het basisonderwijs.

Maar voorzitter, wat als de peuter naar een andere basisschool gaat, dan waar de kinderopvang in zit. Hoe ziet de wethouder dan een doorgaande leerlijn voor zich? Een doorlopende leerlijn Zwolle breed?

Graag een reactie van de wethouder.


Voorzitter, Kinderen bij wie de taalontwikkeling achterblijft bij leeftijdsgenoten hebben een taalachterstand. En dit kan gevolgen hebben voor de rest van hun ontwikkeling.

Swollwacht is blij met dit document, dat erkent dat er zo vroeg mogelijk ingezet moet worden op taalstimulering en het belang om ouders hierbij te betrekken.


Want ook hier geld: Jong geleert, is oud gedaan.Comments


bottom of page