top of page
  • Swollwacht

Debat: Gebiedsontwikkeling Hessenpoort 3

Betoog zoals uitgesproken door Silvia Bruggenkamp tijdens het digitale Raadsplein van 12 april 2021


• Voorzitter, Hessenpoort scoort!

• Die titel zou niet misstaan op een brochure over de gebiedsontwikkelingen op de Hessenpoort en we hebben dit steeds in ons achterhoofd gehouden bij het bestuderen van de stukken voor vanavond.

• De economische ontwikkeling van Zwolle zet onverminderd door, ondanks de schrijnende effecten van de Corona-crisis en de Hessenpoort is goed in beeld.


• De economisch meerwaarde van de Hessenpoort staat wat onze fractie betreft buiten kijf.


• Maar, voorzitter, er moet nogal wat gebeuren wil er een Hessenpoort 3 en eventueel 4 komen. Het is daarom goed dat dat er vervolgonderzoeken gaan plaatsvinden waarin alle aspecten meegenomen worden.


• Er is ook al veel in kaart gebracht. Zo blijkt uit de ecologische beoordeling dat geen negatieve resultaten zullen optreden op het gebied van stikstof en dat stikstof ook geen belemmering meer vormt voor de toekomst.


• We hebben daar wel een vraag over. Er gaat een overschrijding van de stikstofdepositie plaatsvinden bij verdere ontwikkeling, maar die belemmert de ontwikkeling dus niet. Hoe zit dat nu precies? Dit is een wat een technische vraag, maar gezien de actualiteit van de stikstof-problematiek en hoe dit leeft bij mensen zou ik het wel mooi vinden als de wethouder hier op in wil gaan.


• We hebben daarnaast een opmerking over de marktverkenning waar Hessenpoort 4 uitdrukkelijk onderdeel van uitmaakt.


• We zien dat het hier om verschillende behoeftes gaat. Bij Hessenpoort 3 spreken we over de kleinere kavels waar behoefte aan is en bij Hessenpoort 4 spreken we juist over de XXL kavels, waar op dit moment behoefte aan is.


• Voor Swollwacht is het belangrijk in beeld te hebben of die XXL-kavels op langere termijn wel daadwerkelijk noodzakelijk zijn. Verwacht wordt immers dat het zwaartepunt op de middellange termijn zal verschuiven naar kleinere warehouses. En kan de wethouder eens ingaan op de verhouding tussen Hessenpoort 3 en Hessenpoort 4?


• Vooralsnog spreken we over Hessenpoort 3


• Er moet nog grond worden aangekocht en de vraag is of de economie zich op deze manier blijft door ontwikkelen. Gelukkig is er onderzoek gedaan over de afgelopen jaren, maar we gaan straks vast weer een andere ontwikkeling zien bij het winkelend publiek.


• Voorzitter, een poosje terug hadden we het debat over de Port of Zwolle, ook daar zien we nu weer een mooie verbinding mee. Er is al rekening gehouden bij het spoor voor de eventuele spoorterminal die Port of Zwolle wil creëren bij bedrijventerrein Hessenpoort.


• Dat maakt het ook weer heel interessant, want op dit moment bedienen we vooral Noord Nederland, maar met de ontwikkelingen bij Port of Zwolle gaan we meer het scharnierpunt worden waar de goederen kunnen worden op- en overgeslagen en vervoerd kunnen worden via het spoor naar Duitsland en de Baltische Staten.


• Daar zien we een grote kans.


• Voorzitter, wat Swollwacht ook graag ziet is de groei naar Hessenpoort 3 van de startups en de kleine bedrijven die vooral lokaal gericht zijn en de kleinere distributiecentra kunnen gebruiken. Juist waar Hesssenpoort 3 voor bedoeld is. De same day delivery zoals het bedrijf Picnic en dergelijke.


• Lokaal en met ondernemers uit onze eigen regio.


• En we zijn blij met de arbeidsplaatsen die dit op gaat leveren. Een groot deel van de directe werkgelegenheid gaat over opleidingsniveau MBO of lager en het grootste deel van de banen betreft medewerkers in vaste dienst. Top!


• Hessenpoort scoort! Vooral voor de groei en bloei van onze stad en haar inwoners.


• Wij wensen alle betrokkenen veel succes met het onderzoek en zijn heel benieuwd naar de resultaten.


• En we stemmen, maar dat had u al begrepen, in met de voorgestelde besluiten.


Dank u wel voorzitter![bron afbeelding: Ingrid van der Veer, fractielid van Swollwacht]

Comments


bottom of page