top of page
  • Swollwacht

Debat Discussienota Experiment Lokale Democratie 20 september 2021

Uitgesproken door Silvia Bruggenkamp


Voorzitter, aansluitend op het debat van net, ook hier hechten wij eraan onze waardering uit te spreken aan de fracties van GroenLinks en D66, die de democratie hier zo zichtbaar onderdeel maken van onze agenda;

Ik weet dat mevrouw Sylvana Rikkert zich met niet aflatende inzet heeft ingespannen dit op onze agenda te krijgen en dat zelfde geldt voor mevrouw Sonja Paauw;

Mevrouw Simone Boshove pakt het stokje over van Sylvana op dit mooie en belangrijke onderwerp en de heer Olivier van Bekkum van Sonja Paauw. Beiden veel succes!

Zwolle is een goede stad om na te denken over democratie staat in de discussienotitie;

En toch krijgen wij veelvuldig te horen van onze inwoners dat zij zich onvoldoende gehoord worden; Gelijktijdig zeggen inwoners: “ik heb gestemd, dat is voor mij democratie genoeg”;

Terwijl weer andere inwoners het nodig vinden zelf met plannen voor participatie te komen;

Daarom juist voorzitter, zien wij het zitten om te experimenteren met nieuwe vormen van democratie;

Niets doen is wat onze fractie betreft gewoon geen optie. We zullen en we willen tijd, energie en kosten stoppen in onze eigen, ik noem het maar even, Zwolse democratie;

Dus de vraag of wij toegevoegde waarde zien van een experiment met lokale democratie beantwoorden wij volmondig met ja;

Maar hoe?

Voor wat betreft de voorbeelden die genoemd worden voorzitter;

Als sprake is van een competitief element, nominaties of een keuze voor ‘het beste idee’ dan roept dat bij ons zorgen op;

Iedereen, echt iedereen kan een ontzettend goed idee hebben voor onze stad!

Maar niet iedereen is in staat zo’n idee uit te werken en voor het voetlicht te brengen. Hoe worden mensen daarbij ondersteund? Met goede ondersteuning bij het uitwerken van ideeën, het maken van een vertaalslag van idee naar uitvoering, kan, zo denken wij, meer bereikt worden;

Dit is voor ons een belangrijke randvoorwaarde;

Een raadpleging van inwoners, het wordt hier prereferendum genoemd: prima!

Wel wat moeite met de term pre-referendum. Is dit een juridische term? Bij mijn weten is het momenteel wettelijk niet mogelijk een referendum, al dan niet pre, te organiseren. Klopt dat?

Het uitproberen van een stemtool? Waarom niet? Doen!

Datzelfde geldt voor de overige voorbeelden;

Onze bedenkingen zitten erin: wie zijn de mensen die het leuk en mooi vinden om mee te praten, wie, welke mensen worden bereikt met deze experimenten;

En accepteren we ook dat een aantal mensen gewoon geen behoefte heeft om hieraan mee te doen? Wij wel!

Maar de mensen die misschien niet durven, en echt, die zijn er, of de mensen die denken dat het geen zin heeft, daarin zit volgens ons een grote uitdaging;

Het zou mooi zijn als de opstellers van de discussienotitie hier op in willen gaan;

Afrondend:

De discussienota die voorligt inspireert mij, roept vragen op en spoort aan het er echt over te hebben;


Hartelijk dank nogmaals aan de fracties van GroenLinks en D66;

Wij hebben allemaal onze eigen partijpolitieke uitgangspunten maar het verbeteren van de democratie en het beleven van de democratie gaat ons allemaal aan!

Dank u wel!

Comentários


bottom of page