top of page
  • Swollwacht

Betoog Schuldhulpverleningdoor: Guido Pasman, Debat Schulddienstverlening op 2 november 2020, Zwolle

 

Voorzitter, met schulden gaat vaak een hoop leed gemoeid. En met het leed vaak ook schaamte. Mensen zijn vaak lastig over de streep te trekken voor hulp, waarna de situatie vaak verslechtert. Het gaat ons aan het hart, net als bij velen van u.

Als wij denken aan mogelijkheden om deze mensen te bereiken en over de streep te trekken, dan denken wij aan de informele circuits die nog vóór de gemeentelijke diensten komen. Er zijn daar zoveel meer aanknopingspunten en signalen te vinden… Denk aan de voedselbank, buurtwerkers, clubs en verenigingen. Die hebben in wezen een dubbele functie. De meeste mensen zijn op deze plekken veel opener over hun situatie en praten hierover. Soms in een heel verhaal en soms in enkele details.

Als Swollwacht denken wij dat er veel te winnen valt. Mensen die op deze informele plekken werken, moeten op een simpele manier kunnen signaleren. Wanneer sociale voorzieningen het hier met lichte ondersteuning weten af te vangen, voorkomen wij meer leed en kosten.

Wij kunnen niet genoeg benadrukken dat die informele circuits belangrijk zijn!

Naast die schaamtedrempel willen wij ook integrale aanpak graag onderstrepen. Een enkele contactpersoon en het actief beetpakken van schuldproblematiek hoort hierbij, vinden wij.

Het Sociaal wijkteam voert vele gesprekken en doet hun best voor onze inwoners. Daarin vragen wij aandacht voor het schuldenaspect. Het lijkt ons goed dat de vraag over de financiële situatie ook gesteld wordt wanneer er gesproken wordt over gezinsproblematiek. Het heeft vaak met elkaar van doen.

Voorzitter, zorg hierbij dat de lijnen met bijvoorbeeld ‘op orde’ kort zijn. Een geweldige manier van hulp, die net als schuldhulpmaatjes de aandacht van en bekendheid bij onze inwoners verdient. Dit is wellicht te vergroten door hier actief aandacht voor te vragen in onze lokale kanalen zoals kranten en op scholen.

Laat bijvoorbeeld jongeren ook duidelijk weten dat er schuldhulp is wanneer zij in de problemen zitten. Het is wat ons betreft goed dat er structureel geld gaat naar ‘Op orde’.

In de stukken wordt het incassotraject benoemd. Wij zien het als positieve ontwikkeling wanneer er meer focus op betalingsregelingen is in plaats van op rechtszaken. Wij zien hier graag de menselijk maat in, waarbij mensen met schulden niet extra in de problemen worden gebracht, maar juist een weg krijgen om richting een betere toekomst te kunnen komen. Wij zijn dan ook zeker voorstander van experimenteren hiermee!

Wij zijn als Zwolle een sociale gemeente, laten wij daar vooral aan vasthouden in het veld waar er gemeentes zijn die mensen met problemen, afsluiten of uit huis zetten. Dit vergroot vaak alleen maar de problemen en kost het hen en ons meer geld en gedoe. Gelukkig hebben wij ander beleid en lopen wij hierin voor. Geef mensen hun zekerheid.

Ondanks dat wij als Zwolle er nog lang niet zijn als het om schuldenproblematiek gaat, zijn de inwoners die gebruik maken van schulddienstverlening tevreden. Dit mag ook gezegd worden en laten we hier vooral op voortbouwen.

Als het om de monitor gaat, vinden wij het belangrijk dat er eindelijk data zijn waarop beter gestuurd kan worden. Als je weinig gegevens hebt, kan je weinig controleren en sturen. Een stap in de goed richting, dus. Er wordt aangegeven dat de minimaregelingen goed worden gebruikt. Hier zijn we als Swollwacht erg blij mee. Inwoners weten die dus te vinden als het nodig is.

Een ander aspect is het dalen van het aantal kinderen dat gebruik maakt van de regelingen in een minimahuishouden. Laten wij als gemeente dit vooral verder naar beneden brengen. Een goede situatie voor kinderen voorkomt vaak ellende in de toekomst. Bijvoorbeeld door op de scholen al aandacht te schenken aan financiële opvoeding, zodat het normaal wordt om er mee bezig te zijn. Daar al aandacht geven aan schuldenproblematiek en de oplossingen die er zijn, kan de drempel weer verlagen. De monitor biedt de gemeente daarnaast betere kansen om straks bij te sturen wanneer er meer gegevens zijn over de invloed van Corona op schulden.

Afsluitend Voorzitter,

Het is een flinke zoektocht om de juiste aansluiting te vinden en iedereen te bedienen. Heb focus op inwoners met schaamte, een integrale aanpak, durf proactief te handelen, meten is weten en ga door met het harde werk.

Voorzitter, dank u wel.Comments


bottom of page