top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Art. 45 vragen Drugsgebruik in park De Wezenlanden/openbare ruimte door jeugdigen

Aan: College van B&W

Van: Silvia Bruggenkamp en Wietse de Boer

Datum: 15 december 2021


Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde


Betreft: Drugsgebruik in park De Wezenlanden/openbare ruimte door jeugdigen


Geacht College van Burgemeester en Wethouders,


Op verschillende momenten hebben wij aandacht gevraagd voor de ervaren overlast in en rond het park De Wezenlanden en de veiligheid aldaar.

Wij willen nu aandacht vragen voor een ander aspect van de overlast.


Op dit moment bereiken onze fracties signalen van drugsgebruik door jongeren in dit park. Er lijkt tevens sprake te zijn van het dealen van drugs en dit lijkt te gebeuren op klaarlichte dag.


Bij onze fracties leven grote zorgen over met name de leeftijd van de jongeren die zichtbaar drugs gebruiken. Ons is verteld dat ze soms worden weggestuurd door de politie maar er even later weer staan. We horen ook dat jongeren de drugs soms gratis krijgen aangeboden, om vervolgens in een circuit te worden gezogen. We hebben grote zorgen over deze jeugdigen. Deze zorgen breiden zich uit tot de ouders van deze jongeren en we vragen ons af of zij in beeld hebben waar hun kinderen mee bezig zijn.


Dat brengt onze fractie tot de volgende vragen:

  • Herkent het College de signalen die onze fractie bereiken over het drugsgebruik door jeugdigen in park De Wezenlanden?

  • Deelt het College onze zorgen?

  • Heeft het College deze groep jeugdigen in beeld? Is er zicht op de sleutelfiguren?

  • Op welke manier wordt gehandhaafd op het gebruik van drugs in de openbare ruimte en met name op het gebruik van drugs door jeugdigen?

  • Welke mogelijkheden zijn er om naast de jeugdigen ook hun ouders te betrekken en op welke manier grijpt het College deze mogelijkheden aan?

  • Speelt het gebrek aan capaciteit bij de politie een rol bij de aanpak?

  • Wij kunnen ons voorstellen dat het drugsgebruik door jeugdigen zich niet beperkt tot park De Wezenlanden. Is bij het College de breedte van de totale problematiek in beeld? Weet het College welke andere plekken in de stad belangrijke softdrugs-spots zijn?

  • Mensen (omstanders, winkeliers etc.) zouden beter geïnformeerd moeten worden waar ze meldingen kunnen doen om overlast eerder op het spoor te komen. Acht het College het zinvol de mogelijkheid van het doen van melding hierover meer onder de aandacht te brengen bij Zwollenaren?


Namens de fracties van Swollwacht en ChristenUnie

Silvia Bruggenkamp en Wietse de Boer

bottom of page